W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonuje I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.

Dane kontaktowe:

ul. Zwierzyniecka 8a

00-719 Warszawa

e-mail: IOZSS@warszawa.so.gov.pl

tel.:  22 831 13 54

tel./fax 22 831 33 46


Kierownik I OZSS: Katarzyna Balik


Status prawny lub forma prawna jednostek:

Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów funkcjonowały dawniej jako Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne. W obecnym kształcie istnieją od 01 stycznia 2016 roku. Utworzone zostały na mocy ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku  o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Pracę ośrodków regulują także przepisy zawarte w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

 

Organizacja jednostki

I OZSS działa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego obszar właściwości obejmuje dzielnice Warszawy:

  • Bemowo, Wola, Żoliborz, Ochota, Bielany i Żoliborz oraz gminy Izabelin
    i Łomianki;
  • miasta Piastów i Pruszków, Milanówek i Podkowa Leśna.
  • oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn
    i Stare Babice, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno.

Ośrodek wykonuje jednocześnie badania zlecone przez VI Wydział Cywilny – Rodzinny Odwoławczy.

Obszary działania wszystkich ośrodków obejmują łącznie obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Podział terytorialny zakresów działania ośrodków działających na obszarze jednego okręgu określa Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadaniem OZSS jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii
w sprawach opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. Mogą także współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych oraz w sprawach dotyczących nieletnich w zakresie przeciwdziałania demoralizacji.

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

W skład Zespołu mogą wchodzić specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci
i młodzieży.

Specjalistów zatrudnia się na drodze konkursów, których przebieg reguluje odrębne zarządzenie Ministra Sprawiedliwości.

 

Sposoby postępowania w związku z prowadzeniem czynności ustawowych:

Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie, niezbędne do wydania opinii przeprowadza się w siedzibie Ośrodka. W szczególnych przypadkach badania mogą być przeprowadzone poza siedzibą Ośrodka.

Kierownik niezwłocznie po otrzymaniu skierowania osób badanych, dorosłych
i dzieci, wraz z aktami sprawy wyznacza termin badania i nadzoruje sprawność ich przeprowadzenia.

Wezwania na badania doręcza się przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania. W razie potrzeby wezwania można dokonać telefonicznie.

O niestawiennictwie osób wezwanych na badania ośrodek powiadamia Sąd. Akta sprawy zwraca się niezwłocznie po ich analizie.

Termin wydania opinii nie powinien przekraczać 21 dni, licząc od następnego dnia po zakończeniu badania. Opinię sporządza się w czterech egzemplarzach, chyba że Sąd postanowi inaczej. Kierownik ośrodka przesyła sporządzoną opinię do Sądu Okręgowego
w Warszawie niezwłocznie po jej sporządzeniu, pozostawiając jeden jej egzemplarz
w dokumentacji ośrodka.

Ośrodek prowadzi stosowne rejestry, ewidencje, a także archiwizuje dane, a w tym teczki spraw kierowanych do ośrodka. Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane