W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Przebieg i warunki badania


KOMUNIKAT KIEROWNIKA I OZSS nr 1 / 2020

W związku z epidemią COVID 19 i przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 z dniem 11 maja 2020 r. wprowadza się obowiązkową procedurę wewnętrzną dotyczącą osób przebywających na terenie I OZSS w Warszawie podczas prowadzonych badań.

Niedostosowanie się przez osoby badane do procedur opisanych w poniższych punktach uniemożliwi przeprowadzenie badania.

 

 1. Stawiennictwo osób badanych jest potwierdzane telefonicznie, o ile jest taka możliwość. Wstępnie przeprowadzany jest krótki wywiad dotyczący samopoczucia członków rodziny, zgodnie z pytaniami sformułowanymi na piśmie. Pozyskanie informacji negatywnych na jedno z pytań kwestionariusza spowoduje odłożenie badania w czasie o co najmniej miesiąc. Po tym czasie OZSS podejmie ponowny kontakt z badanymi.
 2. Wywiad w zakresie stanu zdrowia osób zgłaszających się na badanie, zgodnie z pytaniami sformułowanymi na piśmie, przeprowadza się ponownie po wejściu osób badanych do I OZSS, przed przystąpieniem do badania. Odpowiedzi udzielone przez osoby badane, wraz z podpisem, przechowywane będą w teczce badań, razem z formularzem dotyczącym zgody na badanie.
  W przypadku udzielenia odpowiedzi wskazującej na ryzyko infekcji badanie zostanie przerwane i odłożone do czasu wyzdrowienia osób badanych.
 3. Podczas pobytu w Ośrodku i podczas badania wymaga się postępowania zgodnie z instrukcjami podawanymi przez specjalistów (badających) lub pracowników sekretariatu. Niedostosowanie się do tych instrukcji będzie skutkowało przerwaniem badania oraz poinformowaniem organu zlecającego o zaistniałych okolicznościach.
 4. Wszystkie pomieszczenia wykorzystane podczas procedur badawczych przez osoby badane oraz specjalistów zostaną wywietrzone, a następnie zdezynfekowane przy wykorzystaniu lampy bakteriobójczej UV oraz poprzez przetarcie płynem dezynfekującym blatów, klamek, krzeseł.
 5. Liczba osób przebywających na terenie I OZSS (pracowników i osób badanych) oraz czas pobytu rodzin na terenie I OZSS będą ograniczone do minimum.
 6. Niezwłocznie po wejściu na teren OZSS każda osoba dezynfekuje ręce. Zostanie dokonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Procedurami objęte są także dzieci.
 7. Podczas pobytu w OZSS obowiązuje stosowanie środków ochronnych, tj. maseczek oraz opcjonalnie rękawiczek jednorazowych i przyłbic. Procedury dotyczą także dzieci.
 8. Na terenie OZSS wymaga się zachowywania dystansu, co najmniej dwumetrowego, w stosunku do osób niespokrewnionych lub niezamieszkujących wspólnie. Zalecenie to może być modyfikowane w zależności od osób badanych wskazanych w tezie sądowej, np. podczas badania rodziców, z którymi nie zamieszkują dzieci, ich opiekunów prawnych, dziadków.
 9. W zależności od warunków atmosferycznych zaleca się wietrzenie pomieszczeń podczas przebywania w nich osób badanych.
 10. Zaleca się korzystanie przez osoby badane z własnego długopisu. W przypadku jego braku, osoba badana otrzyma do wypełniania testów długopis, który po zakończeniu badania włoży do oznakowanego pudełka wskazanego przez pracowników Ośrodka.
 11. W przypadku chęci dostarczenia przez osoby badane dokumentacji dotyczącej dzieci wskazane jest, by osoby badane przygotowały kserokopie tej dokumentacji lub przesłały skan na adres mailowy IOZSS@warszawa.so.gov.pl Oryginały dokumentów powinny być okazane podczas badania w celu weryfikacji ich zgodności z kopią.
 12. Bawialnia pozostaje zamknięta do odwołania. Do decyzji rodziców pozostawia się przyniesienie do Ośrodka własnych zabawek lub innych przedmiotów prywatnych.
 13. Informujemy, że w trosce o zachowanie procedur bezpieczeństwa może zaistnieć sytuacja przeprowadzenia badania w więcej niż jednym terminie.


Przebieg i warunki badania.

Ośrodek mieści się na I piętrze, wyposażony jest w pokoje badań, pokój zabaw, sekretariat, 3 łazienki oraz poczekalnię. Uwzględnione zostały również potrzeby osób niepełnosprawnych fizycznie. Ośrodek dysponuje schodołazem, umożliwiającym transport osób poruszających się na wózkach. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowana jest także jedna z toalet. Na terenie Ośrodka znajduje się także przewijak.

Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie, niezbędne do wydania opinii przeprowadza się w siedzibie Ośrodka. Zwykle trwają one około 6 godzin. W zależności od specyfiki sprawy mogą być wyznaczane dodatkowe terminy badań. Czas procesu diagnostycznego dostosowywany jest indywidualnie i uzależniony jest od złożoności sprawy, dynamiki przeprowadzanych wywiadów oraz potrzeb i możliwości dzieci.

Po otrzymaniu zlecenia kierownik Ośrodka wyznacza termin badania. Wezwania wysyłane są około 30 dni wcześniej, za pośrednictwem poczty ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania. W szczególnych przypadkach badani powiadamiani są o terminie telefonicznie. Ważną kwestią jest przekazywanie przez osoby badane swoich numerów telefonów do akt sprawy, co pozwala na sprawną organizację badań, oraz ewentualnie możliwe powiadomienie o zwalniającym się wcześniej, niż standardowo planowanym, terminie badania.

Na początku spotkania osoby badane otrzymują podstawowe informacje na temat przebiegu spotkania, zasad obowiązujących podczas badania. Następnie, po uzyskaniu zgody na badanie, specjaliści przedstawiają plan badania, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań związanych z postępowaniem sądowym oraz sytuacją osób badanych.

Badanie osób dorosłych obejmuje wnikliwe wywiady indywidualne, testy psychologiczne oraz, niekiedy, rozmowę wspólną.

Badanie dziecka jest przeprowadzane bez obecności rodzica/ opiekuna. W każdym momencie badania dziecko może zwrócić się do rodzica / opiekuna, jak również rodzic/ opiekun wie, gdzie przebywa jego dziecko podczas badania. Specjaliści omawiają z rodzicami / opiekunami specyfikę badania dziecka. Metody każdorazowo dobierane są indywidualnie.

Rodzice / opiekunowie mają możliwość wspólnego spędzania czasu z dzieckiem/ dziećmi w sali zabaw. Sprzyja to uprzyjemnieniu pobytu dziecka w Ośrodku, ale też pozwala badającym na dokonanie obserwacji relacji zachodzących pomiędzy osobami badanymi.

Po zakończeniu procesu diagnostycznego specjaliści sporządzają opinię, uwzględniając cały dostępny materiał badawczy (analiza akt sprawy, wywiadu, testy psychologiczne, obserwacja interakcji osób badanych).

Informacje dodatkowe

Przygotowanie dziecka do badania.

Wskazane jest, aby dzieci zostały poinformowane o spotkaniu w OZSS w taki sposób, aby nie były zaskoczone wizytą wiążącą się z badaniem. Przekazanie krótkiej informacji o celu spotkania, bez nadmiarowych reakcji emocjonalnych, a także bez przekazywania szczegółów trwającego konfliktu między dorosłymi, pozwoli zminimalizować przeżywany niepokój przed nową dla dziecka sytuacją. Dziecko powinno wiedzieć, że w dniu badania, będzie rozmawiać, rysować i bawić się z osobami, które są zaproszone na spotkanie, jak również badającymi.

Co należy zabrać na badanie?

Spotkanie trwa zwykle około 6 godzin. Zdarza się, iż badanie odbywa się w więcej niż jednym terminie, o czym osoby badane są informowane podczas spotkania. Wobec powyższego planując udział w badaniu wskazane jest, by:

- pamiętać o zabraniu niezbędnych rzeczy, które zwykle zabierają Państwo wychodząc z dzieckiem na dłuższy czas,

- zabrać książeczkę zdrowia dziecka,

- zabrać dokumentację medyczną dotyczącą dziecka/ dzieci, jeśli były lub są leczone specjalistycznie,
- zabrać opinie z placówki do której uczęszcza dziecko (żłobka/przedszkola/szkoły),
-  zabrać opinie z poradni, od psychologów, psychoterapeutów, gdzie dziecko było badane,

- przekazać do wglądu świadectwa szkolne (dotyczy dzieci w wieku szkolnym).

Jeśli nie posiadają Państwo opinii z placówki, do której uczęszcza dziecko,  wskazanym byłoby, aby przed spotkaniem zwrócili się Państwo do placówki o jej wydanie (każda placówka ma obowiązek wydać na prośbę rodzica opinię na temat funkcjonowania dziecka).

W razie niejasności prosimy o telefon. Pracownicy sekretariatu udzielą Państwu dodatkowych informacji.


W POCZEKALNI usytuowane są wygodne kanapy i fotele oraz stolik.
Dla oczekujących na badania znajdują się broszurki informacyjne dotyczące miejsc, w których można zasięgnąć pomocy w sprawach rodzinnych.
Na korytarzu znajduje się dystrybutor z wodą.

TOALETY dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie oraz rodziców z małymi dziećmi.

W I OZSS panuje przyjazna atmosfera, klienci traktowani są przez specjalistów w sposób podmiotowy. Przed przystąpieniem do badań są szczegółowo informowani o przebiegu i procedurze procesu diagnostycznego. Czas przeprowadzenia badań trwa zazwyczaj kilka godzin, zależny jest m.in. od złożoności sprawy i ilości osób biorących udział w badaniu.  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane