W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Skargi i wnioski

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:


• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.


Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Art. 41b.

§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.


Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi/wniosku,

• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

• adres wnoszącego skargę/wniosek,

• zwięzłą treść skargi/wniosku,

• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.


Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:

•  nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu,  jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.


Skargi pozostawiane bez rozpoznania:

• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

  • na piśmie adresując:

Prezes /Wiceprezes

Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

ul. Bartniaka 21/23

05-825 Grodzisk Mazowiecki


skargi/ wnioski wnoszone na piśmie  oraz  drogą pocztową  przyjmowane są:

  • w Biurze Podawczym Sądu:

ul. Bartniaka 21/23 (parter)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – sr.gm@grodzisk.sr.gov.pl   - (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);
  • ustnie do protokołu:

w Biurze Obsługi Interesantów

ul. Bartniaka 21/23 (parter)

05-825 Grodzisk Mazowiecki


wzór protokołu przyjęcia skargi/wniosku (dokument PDF, rozmiar 28,4 KB)

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. 
Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia

Przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie po złożeniu wniosku o przyjęcie w sposób wskazany wyżej oraz terminie wskazanym przez Prezesa/Wiceprezesa.

Prezes Sądu może powierzyć przyjęcia interesantów wiceprezesowi stosownie do art 37 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z § 30 ust.3 w zw. z ust.1 pkt 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.