W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Deklaracja dostępności

Wersja strony w formacie XML

Deklaracja dostępności strony internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie prowadzonej w ramach strony internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 21.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre dokumenty w formacie PDF są niedostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą od podmiotów zewnętrznych bądź jest ich znaczna ilość, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,
 • na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,
 • rozmiar czcionki w tabeli jest zmniejszony ponieważ jej powiększenie powoduje utratę czytelności tabeli

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pauliną Siewierską,
 • adres poczty elektronicznej: iod@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
 • numer telefonu 22 553 92 39.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, ze wskazaniem kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów lub na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę przesyłając ją:

 • pocztą na adres siedziby sądu: ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
 • elektroniczną skrzynką podawczą

Organem nadzorującym postępowanie odwoławcze jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Lokalizacja Sądu:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Ulica Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)

00-517 Warszawa

Dojazd do Sądu:

Linie tramwajowe numer: 15, 18, 35, 36, 4, 7, 9, 22, 24, 25

Linie autobusowe: 171, 109, 117, 121, 128, 158,175, 507, 521

Linia metra M1

W budynku są zlokalizowane dwa sądy: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Do siedziby Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie prowadzi wejście od strony ulicy Żurawiej.

Od strony ulicy Parkingowej znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na tych miejscach jest bezpłatne.

Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się punkt kontroli obsługiwany przez pracowników ochrony. Za punktem kontroli po lewej stronie znajduje się Biuro Podawcze. Po prawej stronie znajduje się kasa Sądu.

W holu głównym znajdującym się za Biurem Podawczym umieszczona jest elektroniczna tablica z informacją o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu. Za holem głównym znajduje się Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt. Dostęp do obu pomieszczeń regulowany jest za pomocą systemu kolejkowego (poprzez pobranie numerka).

Informacje dla osób poruszających się na wózkach

Przed wejściem do budynku Sądu znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.

Pierwsze z okienek na Biurze Podawczym jest obniżone.

Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W holu głównym zamieszczono informację o ich położeniu wraz z oznaczeniem graficznym.

Winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w korytarzu od strony ulicy Wspólnej. Po wejściu do budynku sądu należy kierować się prosto do końca korytarza a następnie skręcić w prawo. Winda znajduje się za zakrętem, po prawej stronie.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. O możliwości wejścia na salę rozpraw decyduje sąd.

Windy znajdują się w holu głównym zarówno po prawej jak i po lewej stronie schodów. W windach funkcjonuje sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

System wydawania numerków w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni Akt a także tablica informacyjna o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu nie są dostępne w alfabecie Braille’a, nie ma również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Dlatego też planując przybycie do Sądu najlepiej uprzednio zadzwonić i umówić się z przewodnikiem. 

Kontakt do przewodników:

Biuro Obsługi Interesanta numer telefonu 22 553 97 03

Biuro Podawcze numer telefonu 22 553 93 15

Informacja dla osób niesłyszących

Poszczególni pracownicy sądu posługują się językiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby na numery kontaktowe podane powyżej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane