Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Lista rozpraw które NIE odbędą się

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

TreśćLista spraw, które NIE odbędą się w okresie 6-10 lipca 2020 roku
Inne rozprawy i posiedzenia odbędą się


6 lipca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

7 lipca 2020 roku
I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- II K 905/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

8 lipca 2020 roku
I Wydział Cywilny:

- I C 175/20;

- I C 3333/19;

- I C 189/20;

- I C 501/19;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

9 lipca 2020 roku
I Wydział Cywilny:

- I C 3040/18;

- I Ns 422/19;

- I Ns 111/19;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

10 lipca 2020 roku
I Wydział Cywilny:

- I C 3420/19

- I C 513/20;

- I C 3044/19;

- I C 3106/19;

- I C 2766/19;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;Lista spraw, które NIE odbędą się w okresie 29 czerwca - 3 lipca 2020 roku
Inne rozprawy i posiedzenia odbędą się


29 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- II K 7/20;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

 30 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 1/19;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

1 lipca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 3402/19;

- I C 3287/19;

- I C 3316/19;

- I C 1465/19;

- I C 3490/18;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

2 lipca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

3 lipca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;
Lista spraw, które NIE odbędą się w okresie 22-26 czerwca 2020 roku
Inne rozprawy i posiedzenia odbędą się


22 czerwca 2020 roku


I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

 23 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 1552/15;

- I Ns 1141/18;

- I C 2239/18;

- I Ns 440/13;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- III RC 501/19;

 

24 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 468/20;

- I Ns 850/19;

- I C 767/19;

- I C 2451/19;

II Wydział Karny:

- II K 463/19;

- II K 508/18;

- II W 25/19;

- II K 1008/18;

- II K 1450/18;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- III Nsm 941/19;

 

25 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- II K 508/18;
- II K 463/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- III Nkd 152/19;

 

26 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- II K 1083/19;
- II K 1396/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

Lista spraw, które NIE odbędą się w okresie 15-19 czerwca 2020roku
Inne rozprawy i posiedzenia odbędą się

15 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- brak odwołanych spraw;

II Wydział Karny:

- II K 828/19;

- II K 1592/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

16 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I Ns 10/19;

- I Ns 930/18;

- I C 1019/19;

- I C 227/19;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- III RC 248/18;

- III RC 498/18;

- III Nsm 327/19;

- III RC 161/18;

- III RC 93/18;

- III Nsm  670/19;

- III Nsm  645/19;

- III Nsm 872/19;

- III Nsm 229/19;

- III Nsm 112/20;

- III Nsm 148/20;

- III Nsm 939/18;


17 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 203/20;

- I C 3000/18;

- I C 1484/19;

- I C 2146/19;

- I C 3376//19;

- I C 3404/19;

- I C 3371/19;

- I C 3335/19;

- I C 1825/19;

- I Ns 830/19;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- III Nsm 847/19;

- III RC 365/19;

  

18 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 403/18;

- I C 2743/18;

- I C 2911/18;

- I C 2454/19;

- I C 1944/19;

- I Ns 478/19;

- I Ns 393/18;

- I C 507/19;

- I C 1975/19;

- I C 990/19;

- I C 1939/19;

- I C 1337/17;

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- III Nsm 247/19;

- III Nsm 476/19;

- III Nsm 143/17;

- III RC 496/18;

- III Nsm 1153/17;


19 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 869/19

- I C 3375/19

- I Ns 228/20

- I C 2172/19

- I C 3390/17

- I C 3543/18

- I Ns 816/17

II Wydział Karny:

- brak odwołanych spraw;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;


Lista spraw, które NIE odbędą się w okresie 8-10 czerwca 2020roku
Inne rozprawy i posiedzenia odbędą się

8 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I Ns 442/17;

- I C 3523/18;

- I C 2979/19;

- I C 3015/19;

- I C 2903/19;

- I Ns 59/17;

- I Ns 438/19;

- I C 2962/16;

- I Co 1353/19;

 - I Ns 442/17;

 - I C 3523/18;

 - I C 2979/19;

 - I C 3015/19;

 - I C 2903/19;

 - I Ns 59/17;

 - I Ns 438/19;


II Wydział Karny:

- II K 624/19;
- II K 234/19;
- II K 583/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

9 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I Ns 92/17;

- I Ns 193/20;

- I C 187/18;

- I C 1445/19;

- I Ns 111/19;

- I Ns 422/19;

- I Ns 117/20;

 

II Wydział Karny:

- II K 1213/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;

 

10 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 3403/19;

- I C 3346/19;

- I C 3401/19;

- I C 3337/19;

- I C 2349/19;

- I Ns 803/18;

- I C 3162/19;

- I C 3171/19;

- I C 3230/19;

II Wydział Karny:

- II K 1243/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- brak odwołanych spraw;Lista spraw, które NIE odbędą się w okresie 2-5 czerwca 2020roku

Inne rozprawy i posiedzenia odbędą się


2 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny:

- I C 1249/19;

- I Ns 686/19;

- I C 1972/19;

- I Ns 843/19;

- I C 1774/19;

- I Ns 737/18;

II Wydział Karny

- II W 783/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

- III Nsm 868/19;

- III RC 279/17;

- III Nsm 659/16;

- III Nsm 884/19;

- III RNs 236/18;

- III Nsm 3/20;

3 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny

- I C 2605/19;

- I C 3131/19;

- I C 3385/19;

 - I C 95/17;

- I C 2170/19;

- I C 2131/19;

- I C 3269/19;

II Wydział Karny

- II K 1321/19;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

- III Nsm 1009/18;


4 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny

- I C 865/19;

- I Ns 348/19;

- I Ns 269/19;

- I C 1515/19;

- I C 1398/19;

- I C 1669/19;

- I C 1232/18;

- I C 3014/18;

- I Ns 653/19;

- I C 2654/19;

- I C 1860/19;

II Wydział Karny

- II K 249/20 – zmieniono termin na 09.06.2020r;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

- III RC 274/18;

- III Nsm 259/19;

- III Nsm 704/18;

- III RC 375/18;

- III Nsm 526/19;

- III Nkd 67/19;

- III Nkd 26/20;


5 czerwca 2020 roku

I Wydział Cywilny

- I Ns 661/19;

- I C 2945/19;

- I C 2987/19;

- I C 1711/19;

- I C 2147/19;

- I C 2848/18;

- I Ns 1262/16;

- I Ns 616/19;

II Wydział Karny

- II K 810/18;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

- brak odwołanych spraw;

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij