W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Zasady udostępniania informacji publicznej

Wersja strony w formacie XML
Udostępnianie Informacji Publicznej 
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:
  1. osobiście w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie sądu), wskazując jako adresata Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając na adres: Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa;
  3. za pomocą platformy e-PUAP;
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adres: srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie wskazanej we wniosku. Jeżeli środki techniczne jakimi dysponuje sąd uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem wraz ze wskazaniem w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie umarza się.

Orzeczenia wraz z uzasadnieniami mogą zostać udostępnione za pośrednictwem Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych: https://orzeczenia.ms.gov.pl/
W takim przypadku, datę prawomocności każdego z orzeczeń należy zweryfikować w Biurze Obsługi Interesantów.

Jeżeli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji), od wnioskodawcy może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jeżeli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, która warunkuje uzyskanie informacji przetworzonej.

Informacją o sprawach publicznych nie są informacje o sprawach konkretnych podmiotów lub osób fizycznych. Wobec powyższego, we wniosku o udostępnienie informacji publicznej powinna być wskazana sygnatura akt sprawy, nie zaś strony postępowania.

Kontrola realizacji prawa do informacji publicznej
Od decyzji wydanej przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie służy odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane