W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Tabela opłat

Wersja strony w formacie XML
Tabela opłat


OPŁATY KANCELARYJNE W SPRAWACH CYWILNYCH
Lp. RODZAJ OPŁATY  WYSOKOŚĆ OPŁATY 
1 poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron
wydanego dokumentu 
2 odpis orzeczenia ze stwierdzeniem
prawomocności/wykonalności 
3 wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku lub obrazu oraz dźwięku z przebiegu posiedzenia 20 zł za każdy wydany informatyczny
nośnik danych
4 wydanie kopii dokumentu znajdującego
się w aktach sprawy*
20 zł za każde rozpoczęte 20 stron
wydanej kopii
* opłata dotyczy wydania jednego dokumentu ze sprawy.
W przypadku zamówienia kopii więcej niż jednego dokumentu
z akt danej sprawy opłata jest liczona oddzielnie za każdy dokument

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH
Lp. RODZAJ OPŁATY  WYSOKOŚĆ OPŁATY 
1 opróżnienie lokaku mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu                              200,00 zł
2 wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej
wspólności majątkowej
                         1 000,00 zł
3 jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku                              300,00 zł
4 wniosek o ustanowienie drogi koniecznej                              200,00 zł
5 wniosek o rozgraniczenie nieruchomości                             200,00 zł
6 wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie                             200,00 zł
7 wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie                          2 000,00 zł
8 wniosek o stwierdzenie nabycia spadku                             100,00 zł
9 wniosek o zabezpieczenie spadku                             100,00 zł
10 wniosek o sporządzenie spisu inwentarza                              100,00 zł
11 wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku 
                            100,00 zł
12 wniosek o dział spadku                              500,00 zł
13 jeżeli wniosek o dział spadku zawiera on zgodny projekt działu spadku                              300,00 zł
14 wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem
współwłasności 
                         1 000,00 zł
15 jeżeli w/w wniosek zawiera on zgodny projekt działu spadku i znisienia współwłasności                              600,00 zł
16 skarga na czynność komornika                                50,00 zł
17 wniosek o wyjawienie majątku                             200,00 zł
18 o naruszenie posiadania                             200,00 zł
19 o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej
lub przedmiotu użytkowania
                            100,00 zł
20 rozstrzygnięcie co do dokonania czynności
dotyczącej rzeczy wspólnej
                            100,00 zł
21 wniosek o złożenie do depozytu/o wydanie z depozytu                             100,00 zł

OPŁATY KANCELARYJNE W SPRAWACH KARNYCH
Lp. RODZAJ OPŁATY  WYSOKOŚĆ OPŁATY 
1 poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł za każdą rozpoczętą stronę
2 wydanie kserokopii z akt sprawy 1 zł za każdą rozpoczętą stronę
3 wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku lub obrazu oraz dźwięku z przebiegu posiedzenia 15 zł za wydany nośnik danych

OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH
Lp. RODZAJ OPŁATY  WYSOKOŚĆ OPŁATY 
1 wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności                                       80,00 zł
2 wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary
pozbawienia wolności albo kary aresztu
                                     60,00 zł
3 wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie                                      45,00 zł
4 kolejny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub rozłożenie grzywny na raty (pierwszy wniosek bez opłat) 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł
5 wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności, albo środka karnego                                      45,00 zł
6 wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności
7 wniosek o zatarcie skazania 
8 wniosek o wznowienie postępowania                                   150,00 zł
9 prywatny akt oskarżenia                                    300,00 zł
10 subsydiarny akt oskarżenia                                   300,00 zł
OPŁATY W SPRAWACH RODZINNYCH
Lp. RODZAJ OPŁATY  WYSOKOŚĆ OPŁATY 
1 ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane  WOLNE OD OPŁAT 
2 alimenty WOLNE OD OPŁAT
3 umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie  WOLNE OD OPŁAT
4 przysposobienie WOLNE OD OPŁAT
5 wydanie dziecka WOLNE OD OPŁAT
6 zwolnienie na zawarcie związku małżeńskiego                                                         100,00 zł
7 zwolnienie od obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego                                                          100,00 zł
8 zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem                                                          100,00 zł
9 pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej                                                         100,00 zł
10 zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej w zakresie władzy rodzicielskiej                                                         100,00 zł
11 przywrócenie władzy rodzicielskiej                                                         100,00 zł
12 rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka                                                          100,00 zł
13 ustalenie kontaktów z małoletnim                                                         100,00 zł
14 zmiana kontaktów z małoletnim                                                         100,00 zł
15 zezwolenie na wydanie paszportu małoletniemu                                                         100,00 zł
16 zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa                                                          200,00 zł
17 ustanowienie rozdzielności majątkowej                                                         200,00 zł
18 ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa                                                         200,00 zł
19 rozwiązanie przysposobienia                                                         200,00 zł
20 zmiana orzeczeni w zakresie alimentów (obniżenie lub podwyższenie) Uprawniony - wolne od opłat

Zobowiązany - art.13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

- przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
21 ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Zobowiązany - art.13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

- przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane