W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Klauzula informacyjna dla stron i osób biorących udział w postępowaniu sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

Wersja strony w formacie XML

Klauzula informacyjna

dla stron i osób biorących udział w postępowaniu sądowym

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych

w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 51 a  w Warszawie, a także Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości – w ramach realizowanych zadań.


Administrator informuje, że:

1.            Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

2.            Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.

3.            Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa, a także podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.

4.            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

5.            W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sadu Okręgowego w Warszawie - al. „Solidarności” 127 Warszawa, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

6.            Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych przepisami prawa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane