W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Skargi i wnioski

Wersja strony w formacie XML

Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy  o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Podstawa prawna:  zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, w której m.in. wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192).

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.


Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.


Skargi pozostawiane bez rozpoznania

•skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.


Wnoszenie skarg /wniosków


Skargę/wniosek można złożyć:

1)    na piśmie drogą pocztową adresując:
Prezes/Wiceprezes
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie  
ul. Kocjana 3  
01-473 Warszawa  

Skargi / wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są także:

2) w Biurze Obsługi Interesanta,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej – boi@srzoliborz.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).
wzór skargi/wniosku (dokument DOC, rozmiar 28KB)

4)  ustnie do protokołu:
- na Biurze Obsługi Interesanta
wzór protokołu (dokument DOC, rozmiar 31,5KB)


Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi/ wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Przyjęcia interesantów odbywają się po złożeniu pisemnego wniosku lub po telefonicznym uzgodnieniu w Sekretariacie Prezesa/Wiceprezesa  o przyjęcie w terminie wyznaczonym przez Prezesa/Wiceprezesa.

Prezes Sądu Rejonowego  przyjęcia interesantów może powierzyć Wiceprezesowi stosownie do art. 37 § 1 ustawy Prawo o ustroju Sądów Powszechnych w zw. z § 34 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Klauzula informacyjna do skarg i wniosków (dokument PDF, rozmiar 36,6KB)

Klauzula do skarg i wniosków rozpoznawanych na podstawie k.p.a. (dokument PDF, rozmiar 40,4KB)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane