W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Wzory i formularze

Wersja strony w formacie XML

Formularze do pobrania


Karty usług z wzorami i drukami do pobrania https://wsoi.ms.gov.pl.

Symbol usługi Nazwa procedury/usługi
USŁUGI PODSTAWOWE CYWILNE https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-podstawowych/sprawy-cywilne-i-gospodarcze
1/K/UP/CiG Informowanie osób o stanie sprawy
2/K/UP/CiG Udostępnianie akt, wykonanie fotokopii
3/K/UP/CiG Wydawanie odpisów i kopii dokumentów
4/K/UP/CiG Wydawanie zapisu dźwięku/obrazu
5/K/UP/CiG Informacja o kosztach, opłatach, zwolnienie z opłat
6/K/UP/CiG Informacja dot. ustanowienia pełnomocnika z urzędu
7/K/UP/CiG Darmowa pomoc prawna
8/K/UP/CiG Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie
9/K/UP/CiG Zwrot kosztów podróży i utraconego zarobku
10/K/UP/CiG Wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności lub prawomocnego
11/K/UP/CiG Portal informacyjny
12/K/UP/CiG Skarga na przewlekłość
13/K/UP/CiG Wykaz kategorii spraw i właściwość sądów
14/K/UP/CiG Mediacje
15/K/UP/CiG Lekarze sądowi, biegli, tłumacze
USŁUGI PODSTAWOWE KARNE https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-podstawowych/sprawy-karne
16/K/UP/K Informowanie o stanie postępowania
17/K/UP/K Udostępnianie akt, wykonanie fotokopii
18/K/UP/K Wydawanie odpisów i kopii dokumentów
19/K/UP/K Wydawanie zapisu dźwięku/obrazu
20/K/UP/K Informacja o kosztach, opłatach, zwolnienie z opłat
21/K/UP/K Informacja dot. ustanowienia pełnomocnika/obrońcy z urzędu
22/K/UP/K Darmowa pomoc prawna
23/K/UP/K Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie
24/K/UP/K Zwrot kosztów podróży i utraconego zarobku
25/K/UP/K Wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności lub prawomocnego
26/K/UP/K Portal informacyjny
27/K/UP/K Skarga na przewlekłość
28/K/UP/K Mediacje
29/K/UP/K Lekarze sądowi, biegli, tłumacze
30/K/UP/K Krajowy Rejestr Karny (uzyskanie informacji osoby fizyczne, podmioty zbiorowe)
WYDZIAŁ CYWILNY  https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-cywilne
31/K/UU/SR Stwierdzenie nabycia spadku
32/K/UU/SR Otwarcie i ogłoszenie testamentu
33/K/UU/SR Przyjęcie/odrzucenie spadku
34/K/UU/SR Dział spadku
35/K/UU/SR Zniesienie współwłasności
36/K/UU/SR Podział majątku wspólnego
37/K/UU/SR Zasiedzenie
38/K/UU/SR Zachowek
39/K/UU/SR Eksmisja z lokalu mieszkalnego
40/K/UU/SR Pozew o zapłatę ( wartość przedmiotu sporu do 75 000 zł.)
41/K/UU/SR Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym
42/K/UU/SR Apelacja
43/K/UU/SR Zażalenie
44/K/UU/SR Sprzeciw od wyroku zaocznego
45/K/UU/SR Sprzeciw od nakazu zapłaty (postępowanie upominawcze)
46/K/UU/SR Sprzeciw od Europejskiego Nakazu Zapłaty
47/K/UU/SR Zarzuty od nakazu zapłaty (postępowanie nakazowe)
48/K/UU/SR Skarga na orzeczenie referendarza
49/K/UU/SR Skarga o wznowienie postępowania
50/K/UU/SR Skarga na czynność komornika
WYDZIAŁ KARNY  https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-karne
51/K/UU/SR Prywatny akt oskarżenia
52/K/UU/SR Subsydiarny akt oskarżenia
53/K/UU/SR Wyrok łączny
54/K/UU/SR Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
55/K/UU/SR Zatarcie skazania
56/K/UU/SR Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
57/K/UU/SR Rozłożenie grzywny na raty lub zamiana na pracę społecznie-użyteczną
58/K/UU/SR Apelacja
59/K/UU/SR Zażalenie
60/K/UU/SR Sprzeciw od wyroku nakazowego
WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH  https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-rodzinne-i-nieletnich
61/K/UU/SR Alimenty
62/K/UU/SR Podwyższenie alimentów
63/K/UU/SR Obniżenie alimentów
64/K/UU/SR Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
65/K/UU/SR Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
66/K/UU/SR Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej  zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka ( np. zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego)
67/K/UU/SR Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka 
68/K/UU/SR Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
69/K/UU/SR Ustalenie ojcostwa
70/K/UU/SR Zaprzeczenie ojcostwa
71/K/UU/SR Ustanowienie rozdzielności majątkowej
72/K/UU/SR Przywrócenie władzy rodzicielskiej
73/K/UU/SR Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem
74/K/UU/SR Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez małoletnią (powyżej 16 lat)
WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-pracy-i-ubezpieczen-spol
75/K/UU/SR Odwołanie od decyzji organów rentowych lub od orzeczeń Wojewódzkich  zespołów ds. niepełnosprawności (WZON)
76/K/UU/SR Pozew o zapłatę wynagrodzenia
77/K/UU/SR Sprostowanie świadectwa pracy
78/K/UU/SR Ustalenie istnienia stosunku pracy
79/K/UU/SR Pozew o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
80/K/UU/SR Pozew o zapłatę odszkodowania (rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę)
81/K/UU/SR Pozew o przywrócenie do pracy
WYDZIAŁ GOSPODARCZY  https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-gospodarcze
82/K/UU/SR Pozew o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami (wps. do 75 000 zł.)
83/K/UU/SR Pozew o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami (postępowanie uproszczone)
84/K/UU/SR Uzyskanie odpisów/wyciągów/zaświadczeń z KRS
85/K/UU/SR Elektroniczny dostęp do KRS

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane