W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Informacje dla interesantów

Wersja strony w formacie XML

Informacja o podatkach od spadków i darowizn. (dokument PDF, rozmiar 213KB)

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc. (dokument PDF, rozmiar 34KB)Gdzie złożyć pozew ?


Sprawy cywilne (z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych) rozpatrywane są przez sądy powszechne. Jeżeli wartość żądania nie przekracza 75 tys. zł, a w sprawach gospodarczych 100 tys. zł, sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rejonowy, jeśli kwota jest wyższa, pozew należy złożyć do sądu okręgowego. Ponadto, d o właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Pozew w większości przypadków winien być złożony do sądu pierwszej instancji w którego okręgu mieszka pozwany.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik może wnieść do sądu , w którego okręgu znajduje się jego zakład pracy , mieszka lub ma siedzibę jego pracodawca, bądź w którego okręgu praca była, jest lub miała być wykonywana.

W przypadku otrzymania wezwania należy uiścić opłatę sądową (wpis) w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, inaczej pozew zostanie zwrócony.

Wartość wpisu zależy od wartości naszego żądania.

Opłata za udzielenie pełnomocnictwa  wynosi 17 zł., dokonuje się jej w kasie urzędu dzielnicy/miasta właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub na rachunek bankowy tego organu.

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny jest zwolnione z opłaty.

Składanie pozwu

Dokumenty wymagane do sprawy o uznanie wyroku zagranicznego za skuteczny na obszane Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dopuszczalność telefonicznego udzielania przez sąd informacji o zapadłych wyrokach

Zgodnie z art 31. 1. Rozporządzenia Ministertra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz.U.07.38.249). Kierownik sekretariatu wydziału lub inny upoważniony przez niego pracownik sekretariatu mogą udzielać telefonicznie informacji o sprawie rozpoznawanej w wydziale, po uprzednim podaniu danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.
2. Informacja o firmie przedsiębiorcy będącego stroną postępowania nie podlega ograniczeniom.
3. Przedmiotem informacji udzielanych telefonicznie mogą być w szczególności:

  1. sygnatura akt sprawy;
  2. terminy posiedzeń i rozpraw;
  3. data rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie;
  4. czynności dotyczące postępowania międzyinstancyjnego.


Wzory pism procesowych i formularze

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane