W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Opłaty sądowe

Wersja strony w formacie XML

Opłaty sądowe


Z dniem 1 stycznia 2017r. została oddana do użytku platforma e-PŁATNOŚCI służąca do uiszczania opłat sądowych.


Ze szczegółami można zapoznać się naszej zakładce e-znaki oraz za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.oplaty.ms.gov.pl 


Wykaz opłat sądowych za wydanie:


w sprawach karnych i o wykroczenie

 

w sprawach cywilnych

 

kserokopii dokumentów z akt sprawy

1 zł.- za 1 stronę

20 zł.- za każde rozpoczęte 20 stron

kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność

6 zł.- za 1 stronę.

20 zł.- za każde rozpoczęte 10 stron

odpisu orzeczenia

6 zł.- za 1 stronę.

20 zł. –za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

kopii nagrania z przebiegu rozprawy ( na płycie CD)

6 zł.

20 zł.

Ustawa o kosztach sądowych

Aktualna treść ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( pobierz ) (dokument PDF, rozmiar 738KB)

Wybrane opłaty kancelaryjne

1.Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne (dokument PDF, rozmiar 177KB)

2.Wybrane opłaty kancelaryjne - karne (dokument PDF, rozmiar 171KB)

3.Wybrane opłaty  z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego (dokument PDF, rozmiar 223KB)

4.Wybrane opłaty z zakresu prawa  o księgach wieczystych sądowe (dokument PDF, rozmiar 185KB)

5.Wybrane opłaty sądowe w sprawach karnych (dokument PDF, rozmiar 180KB)

6.Wybrane opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dokument PDF, rozmiar 141KB)

Uiszczanie opłat

Uiszczenie opłaty sądowej w sprawie może nastąpić na cztery sposoby.

 1. przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu.
 2. gotówką w kasie sądu.
 3. znakami opłaty sądowej.
 4. e-znakami.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych E-znaków.

Znakami wolno uiścić opłatę tylko wówczas, gdy nie przekracza 1500 zł.

Zasady ustalenia daty opłacenia pisma.

 • datą opłacenia w znakach opłaty sądowej jest dzień wniesienia do sądu pisma z naklejonymi znakami,
 • datą uiszczenia opłaty w kasie sądu jest data na kwicie kasowym,
 • datą uiszczenia opłaty przekazem pocztowym jest data stempla pocztowego na dowodzie wpłaty,
 • datą uiszczenia opłaty przelewem bankowym jest data przyjęcia przelewu przez bank , pod warunkiem że wskazana kwota miała pokrycie na rachunku zleceniodawcy. W razie braku takiego pokrycia datą uiszczenia opłaty jest dzień, w którym przelew został zrealizowany przez bank

Uwaga. Opłaty w agencjach nie gwarantują przekazania pieniędzy w terminie i mogą spowodować daleko idące konsekwencje prawne i zamknięcie drogi do sądu. O zachowaniu terminu do uiszczenia opłat nie decyduje data wpłaty w punkcie płatniczym.

Kto może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych ?

Opłatę związaną z wniesieniem pisma do sądu ponosi strona, która ja złożyła . Jeżeli jednak nie jest w stanie jej ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i dla rodziny, to mogą domagać się zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części. Zawsze jednak gdy przegra sprawę musi zwrócić przeciwnikowi procesowemu koszty procesu, gdy on tego zażąda

Przykłady wniosków wolnych od opłat:

 • zabezpieczenie roszczenia, zgłoszone w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 • przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, nadanie dziecku nazwiska, przysposobienie dziecka, odebranie
  osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 • przesłuchanie świadka testamentu ustnego, otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 • odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.
  Ponadto od kosztów sądowych zwolniono m.in.:
 • stronę dochodzącą ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych:
 • stronę dochodzącą roszczeń alimentacyjnych oraz stronę pozwaną w sprawie o obniżenie alimentów;
 • stronę wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 • stronę w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego.
  W wymienionych przypadkach zwolnienie nastąpiło z mocy samej ustawy.

Osoby dochodzące swoich praw przed sądem, którym ustawodawca nie przyznał automatycznego zwolnienia, a znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły domagać się zwolnienia od kosztów na swój wniosek. W tym celu osoba ubiegająca się o zwolnienie będzie musiała złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku (również tego ustnego) trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie to trzeba złożyć na specjalnym formularzu . Oświadczenie będzie dotyczyło stanu majątkowego, rodzinnego, dochodów i źródeł utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, strona nie będzie mogła ponownie domagać się zwolnienia, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane