W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Informacje dla interesantów

Wersja strony w formacie XML

Gdzie złożyć pozew ?

Sprawy cywilne (z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych) rozpatrywane są przez sądy powszechne. Jeżeli wartość żądania nie przekracza 75 tys. zł, a w sprawach gospodarczych 100 tys. zł, sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rejonowy, jeśli kwota jest wyższa, pozew należy złożyć do sądu okręgowego. Ponadto, d o właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Pozew w większości przypadków winien być złożony do sądu pierwszej instancji w którego okręgu mieszka pozwany.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik może wnieść do sądu , w którego okręgu znajduje się jego zakład pracy , mieszka lub ma siedzibę jego pracodawca, bądź w którego okręgu praca była, jest lub miała być wykonywana.

W przypadku otrzymania wezwania należy uiścić opłatę sądową (wpis) w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, inaczej pozew zostanie zwrócony.

Wartość wpisu zależy od wartości naszego żądania.


Dopuszczalność telefonicznego udzielania przez Sąd informacji o zapadłych orzeczeniach.
Informacja telefoniczna udzielana jest wyłącznie przez Biuro Obsługi Interesanta - link do strony.

Zgodnie z § 97.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r (Dz.U.2015.2316) Pracownicy sądów udzielają telefonicznie, bez ustalania tożsamości osób telefonujących, następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:
1)    tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej;
2)    o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
2. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:
1)    sygnatury albo
2)    oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy(…)

     Informujemy nadto, że został uruchomiony Portal Informacyjny dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych do wglądu w akta spraw prowadzonych w tutejszym Sądzie - link do strony.
     Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów wytworzonych przez Sąd w tym orzeczeń i pism sądowych, informacji o stanie spraw oraz  wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach.
     Uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu danych w sposób opisany w jego regulaminie - link do regulaminu.
     Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.
     Gorąco zachęcamy do korzystania z nowego serwisu internetowego.

Wzory pism procesowych

Składanie pozwu

Dokumenty wymagane do sprawy o uznanie wyroku zagranicznego za skuteczny na obszane Rzeczypospolitej Polskiej


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane