Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Skargi i wnioski

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

„W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

    Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) - Rozdział 5a (art. 41a - 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

     Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) - weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

    datę wniesienia skargi/wniosku,

    imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek.

    adres wnoszącego skargę/wniosek,

    zwięzłą treść skargi/wniosku,

    sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

    nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu. gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

•skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

Na piśmie drogą pocztową adresując:

Prezes

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa


Wiceprezes ds. cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa


Skargi / wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są także:

   w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Kocjana 3 (parter - lewa strona holu), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej - srwarwola@warszawa.so.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

wzór skargi/wniosku

   ustnie do protokołu - skargi i wnioski składane ustnie dot. spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich - przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesantów

wzór protokołu

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wniosku rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.”

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij