W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Wersja strony w formacie XML
Zdjęcie przedstawia budynek Sądu od strony ulicy ŻurawiejSąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa

tel. (22) 553-90-00 (centrala)
fax (22) 553-91-97


e-mail: srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

NIP: 527-23-12-791
REGON: 016421829

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

Szanowni Państwo,
Zarządzeniem nr 35/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z dniem 5 marca 2021 roku wprowadzone zostały m. in. następujące zmiany w organizacji pracy sądu w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19.

Wszystkie osoby wchodzące do budynku sądu zobowiązane są do:

  • poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała,
  • dezynfekcji rąk,
  • stosowania środków ochrony osobistej, min. zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznych odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • korzystania wyłącznie z wyznaczonych wind,
  • korzystania wyłącznie z oznakowanych miejsc siedzących.

Biuro Podawcze sądu przyjmuje korespondencję w skróconym czasie urzędowania, tj. od godziny 9:00 do godziny 15:00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. 

Ograniczono bezpośrednią obsługę interesantów w Biurze Obsługi Interesantów wyłącznie do wydawania dokumentów

Informacja telefoniczna w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzona jest w godzinach 8.30-15.30 pod numerami: 

22 55 39 616 

22 55 39 622 

22 55 39 623 

Komunikacja elektroniczna: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna w sprawach karnych:
II Wydział Karny: 22 55-39-260;
V Wydział Karny: 22 55-39-371;
X Wydział Karny: 22 55-39-496.

Ograniczono obsługę interesantów w Czytelni Akt. Wgląd do akt spraw interesanci otrzymują po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt, w wyznaczonym przez pracownika Czytelni Akt dniu i godzinie  (wyjątkowo w dniu zamówienia), przez czas nie dłuższy niż 1 godzinę, w ilości nie większej niż 3 sprawy jednorazowo.

Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów przez wszystkie osoby funkcyjne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.
Skargi administracyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do odwołania wstrzymane są dyżury poniedziałkowe po godzinie 16:00 we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie lub posiedzeniu jawnym w charakterze publiczności zobowiązana jest zgłosić ten fakt najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem rozprawy lub posiedzenia, drogą elektroniczną na adres: widownia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl lub telefonicznie w Biurze Obsługi Interesantów. O liczbie osób mogących wziąć udział jako publiczność decyduje przewodniczący posiedzenia, uwzględniając ograniczenia w liczbie osób mogących uczestniczyć w rozprawie oraz możliwości techniczno-organizacyjne sądu. O uprawnieniu do wejścia takiej osoby na teren sądu zostaje poinformowana służba ochrony sądu. Jeżeli z uwagi na warunki rozprawy liczba osób mogąca wejść na salę rozpraw jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zalecamy szczegółowe i uważne  zapoznanie się ze wszystkimi zmianami w organizacji pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVlD-19. Treść zarządzenia numer 35/2021 dostępna jest w zakładce Zarządzenia

Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (od 21.12.2020)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 201/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, od dnia 21 grudnia 2020 roku w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego usytuowanym w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, wnioski (formularze) zapytania będą przyjmowane:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00.

Złożone formularze (wnioski), po ich rozpatrzeniu, będą odsyłane do adresatów drogą pocztową.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów zaleca się składanie wniosków o udzielenie informacji drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.plems.ms.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego 

 

Komunikat 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 w sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji kierownikowi sekretariatu wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub do Biura Obsługi Interesantów - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusiehttps://www.gov.pl/web/koronawirus 


Informacja dotycząca papierowych znaków opłaty sądowej. Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. 

Po tej dacie:
- nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
- nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
- dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 

Od 1 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. 

Szczegółowe informacje na temat znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej znajdują się na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie:
 informacja dotycząca papierowych znaków opłaty sądowej obowiązujących do 30 czerwca 2018 roku


Godziny urzędowania Sądu  

Biuro Podawcze
poniedziałek w godzinach 9.00-15.00
wtorek - piątek w godzinach 9.00-15.00

Kasa Sądu
poniedziałek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45

Uprzejmie informujemy, że w kasie Sądu można dokonać opłaty w formie gotówkowej oraz w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek w godzinach 8.30-15.30
wtorek-piątek 8.30-15.30

Biuro Obsługi Interesantów:

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI. Kontakt e-mailowy pod adresem: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.30 - 15.30 
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30 

Czytelnia akt:
Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie bądź wiadomością e-mail pod adresem:
czytelnia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.

Godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 8.30 - 15:30 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 15.00)
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

Telefon do Czytelni Akt: 
22 55 39 703
Połączenia telefoniczne są realizowane w godzinach otwarcia Czytelni Akt. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane