W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Biuro Obsługi Interesantów

Wersja strony w formacie XML


Obchody Dnia Ofiar Przestępstw
w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, do pełnienia dyżurów w ramach akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” delegowani zostali asystenci sędziego którzy będą pełnić dyżury pod numerem telefonu 882-115-642 od poniedziałku do piątku 22-26 lutego 2021 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

22.02.2021r. - Poniedziałek godz. 10:00 - 12:00

Monika Retka i Karolina Celek

23.02.2021r. - Wtorek godz. 10:00 - 12:00

Mateusz Józwicki i Ewa Korybska

24.02.2021r. - Środa godz. 10:00 - 12:00

Kamila Ziółkowska i Ewelina Matołicz

25.02.2021r. - Czwartek godz. 10:00 - 12:00

Piotr Lewicki

26.02.202 lr. - Piątek godz. 10:00 - 12:00

Mateusz Józwicki i Anna Poterek


COVID-19 

Zmiany w organizacji pracy Sądu związane z przeciwdziałaniem pandemii.

Przed wizytą w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie uprzejmie prosimy o  szczegółowe i uważne  zapoznanie się z zarządzeniami  o zmianie organizacji pracy i obsługi interesantów na czas zagrożenia epidemicznego a  także z zamieszczonymi niżej informacjami 

Z dniem 11 września 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy Sądu w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19:

Zarządzenie nr 184/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu z 11 września 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu i obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19
 (dokument PDF, rozmiar 771 KB)


Informacja dotycząca rozpraw zdalnych w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie w sprawach rozpoznawanych wg przepisów Ustawy z 17 listopada 1964 r.-Kodeks postępowania cywilnego  (dokument PDF, rozmiar 79KB)


Archiwalne  zarządzenia wydane w związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:


Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 64/2020 z 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 4,43 MB)

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 78/2020 z 23 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Sądu rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 64,3 KB)

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 119/2020 z 21 maja 2020 r. (dokument PDF, rozmiar 1,55 MB)

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 94/2020 z 3 kwietnia 2020 r. w przedmiocie rozpoznawania spraw na rozprawach i posiedzeniach jawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (dokument PDF, rozmiar 77,3 KB)

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Nr 122/2020 z 27 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu w zakresie obsługi interesantów okresie epidemii COVID-19 (dokument PDF, rozmiar 613 KB)

Z uwagi na precyzyjnie określone przepisy regulujące zakres udzielanych tą  informacji (Regulamin urzędowania sądów powszechnych § 123 i nast.) w celu poszerzenia  zakresu informacji o sprawach, zachęcamy do korzystania z profilu zaufanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP). Informacje znajdziecie Państwo w zakładce:

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/967/elektroniczna-skrzynka-podawcza

Z uwagi na zagrożenia epidemiologiczne i związane z tym ograniczenie obsługi Interesantów, upraszamy do składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia pisma w placówce pocztowej decydująca jest data stempla pocztowego.

Za  wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy  ! 

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 (dokument PDF, rozmiar 171 KB)

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji (dokument PDF, rozmiar 170 KB)

Mapa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie


Dni wolne w roku 2020 dla pracowników Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uprzejmie zawiadamiamy, że Zarządzeniem 39/2020 z 18 lutego 2020 zostały wyznaczone w roku 2020  dodatkowe dni wolne od pracy  dla pracowników Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

12 czerwca
14 sierpnia 
24 grudnia

z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania dnia 12 czerwca 2020 r. - w sobotę - 6 czerwca 2020 r.

Zarządzenie 39/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w roku 2020 (dokument PDF, rozmiar 3 MB)

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

UWAGA

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych                      
 • E-znaki są możliwe do nabycia na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;                                                                       

 

BOI nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela  porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego  sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW   KONTAKT BOI

Informator Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 931 KB)

 

W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o opłacanie wniosków na rachunek bankowy Sądu:

55 10101010 0400 3522 3100 0000

 

 • Uprzejmie  informujemy także, iż w budynkach Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 i Marszałkowskiej 82 funkcjonują wpłatomaty, które usprawniają proces opłat sądowych i nie wymagają oczekiwania do Kasy Sądu. 

Informacja dotycząca zgłaszania sprawozdań finansowych (dokument PDF, rozmiar 54,6 KB)

 

 UWAGA !

 W dniu 30 czerwca 2017 r. pod poz. 1288 weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (dokument PDF, rozmiar 2,92 MB)


Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie zostało powołane z dniem 8 listopada 2010 r. na mocy Zarządzenia Nr 73/2010 Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 27,9 KB)

ANEKS Nr 10 z dnia 8 czerwca 2019 roku do Zarządzenia Nr 73/2010 Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 1,77 MB)

Aneks Nr 8 z dnia 5 września 2018 roku do Zarządzenia Nr 73/2010 Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 565 KB)


Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt opiera się na:

Regulaminie Biura Obsługi Interesantów (BOI):

Załącznik Nr 1- Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (tekst jednolity) (dokument PDF, rozmiar 246 KB)


Regulaminie Czytelni Akt:

Załącznik Nr 2 - Regulamin Czytelni Akt Wydziałów Procesowych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (tekst jednolity) (dokument PDF, rozmiar 140 KB)

Załącznik Nr 3 - Regulamin Czytelni Akt Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 306 KB)

W Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie pod numerami BOI opublikowanymi,  uruchomiony został całodobowy system interaktywnej obsługi osoby dzwoniącej (IVR). Zadaniem systemu jest informowanie osób dzwoniących do Sądu o stanie załatwianej sprawy, kierowanie do konsultantów Biura Obsługi Interesantów. W praktyce, każdy, kto zna sygnaturę sprawy, której jest uczestnikiem, może całodobowo dowiedzieć się o tym, czy w sprawie wyznaczono rozprawę i na kiedy, czy wydany został wyrok i czy jest on  prawomocny. W przypadku, gdy okaże się,  że podana automatycznie informacja wymaga uzupełnienia, system zaproponuje połączenie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (w godzinach urzędowania Sądu), który uzupełni informację lub skieruje do osób bezpośrednio zajmujących się sprawą.

Informacje uzyskane za pomocą przedmiotowego systemu (IVR) z powodów technicznych mogą się różnić od informacji zawartych w systemie obiegu dokumentacji sądowej, w sytuacjach budzących wątpliwości prosimy o kontakt z Konsultantem BOI. 

System całodobowej informacji IVR  nie obejmuje Wydziałów  KRS oraz Rejestru Zastawów.                                                                                                                            

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania do Biura.

godziny przyjęć:

poniedziałek: 8.30 - 18.00

wtorek - piątek: 8.30 - 15.30

BOI powołane jest do obsługi interesantów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub elektronicznie za pomocą kontaktu elektronicznego.

Do zadań BOI należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwianie im uzyskania niezbędnych informacji udzielanych w miarę potrzeby i możliwości a w szczególności:

 • udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych- na zasadach określonych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału
 •  wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw.

BOI nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego  sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem biura podawczego z dopuszczeniem możliwości złożenia w BOI następujących pism:

 • wniosek o wyrażenie zgody na widzenie
 • wniosek o zwrot kosztów podróży
 • wniosek o wydanie nagrania z protokołu rozprawy 

Udostępnianie akt, oraz wykonywanie fotokopii uprawnionym następuje w Czytelni Akt.


CZYTELNIA AKT Wydziałów Procesowych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

Dla zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy zamawiać akta sądowe telefonicznie lub elektronicznie, poprzez KONTAKT BOI.

Interesanci, którzy zainteresowani są wglądem do akt sądowych proszeni są o wcześniejsze umówienie się celem wyznaczenia terminu w Czytelni Akt.

godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

ostatni interesant w poniedziałki - wchodzi do Czytelni akt o godzinie 17:45

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

Wydanie kserokopii akt:

Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych, wnioski takie o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku.

Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni.

Odbiór zamówionych kserokopii następuje w Biurze Obsługi Interesantów

Czytelnia Akt Wydziałów:  XI Rejestru Zastawów, XII, XIII, XIV KRS:

 

WAŻNY DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI JEST NIEZBĘDNY DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT I INFORMACJI.


 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane