Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Prezes i Wiceprezes Sądu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie - Dominika Wasielczyk
pok. 202 (II piętro)
tel. (22) 7334 002
fax.(22) 7334 169

adres e-mail: srpruszkow@warszawa.so.gov.pl

Prezes Sądu - SSO Ada Sędrowska
 
Wiceprezes Sądu - SSR Grzegorz Godzina

 


Zadania Prezesa Sądu:
a) kierowanie Sądem Rejonowym w Pruszkowie i reprezentowanie go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego Sądu,

b) pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej i innych czynności przewidzianych w ustawie Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2001r. z późn. zm.) oraz  w odrębnych przepisach,

c) zwierzchnictwo służbowe nad sędziami Sądu Rejonowego w Pruszkowie,

d) czynności określone § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z 2007r. z późn. zm.) jak:

•zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej;
•zapewnienie właściwej organizacji pracy Sądu Rejonowego w Pruszkowie;
•analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach
i wydziałach;
•zapewnienie sprawnego przekazania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów
do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
•informowanie sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom
i referendarzom sądowym;
•dbałość o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy;
•dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądowych,
•dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań
i innych dokumentów statystycznych;
•organizację szkoleń pracowników sądowych, ławników sądowych i kuratorów;
•rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu oraz przyjmowanie interesantów;
•ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziału Sądu, zapewniającego możliwe równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
•podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu.
e) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną podległych jednostek organizacyjnych osobiście,
a wobec kuratorskiej służby sądowej za pośrednictwem kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej zgodnie
z § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187 poz. 1564 z 2002r. z późn. zm.),

f) czynności określone w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r.
w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187 poz. 1564 z 2002r.
z późn. zm.) jak:

•analiza orzecznictwa w kierowanym sądzie pod kątem oceny poziomu jego jednolitości oraz występowanie o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości w praktyce;
•kontrola przestrzegania zasad przydzielania przez przewodniczących wydziałów spraw poszczególnym sędziom;
•analiza materiałów statystycznych dotyczących pracy nadzorowanych sądów,
w szczególności stanu zaległości i sprawności postępowania oraz efektywności pracy sędziów
i referendarzy sądowych;
•kontrola wykonywania przez przewodniczących wydziałów obowiązków nadzorczych;
•bieżąca lub okresowa kontrola toku postępowania w sprawach indywidualnych,
w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa.
g) czynności wynikające z § 30 ust. 1, § 45, § 47 oraz § 56 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z 2007r. z późn. zm.),

h) nadzór nad działalnością komorników sądowych, pracą kuratorów zawodowych i społecznych,

i) organizowanie narad z przewodniczącymi wydziałów, celem omówienia zagadnień statystycznych, organizacyjnych oraz przedstawienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości, zagadnień,
w których orzecznictwo wydziałów jest niejednolite,

j) podejmowanie decyzji kadrowych w odniesieniu do pracowników Sądu Rejonowego
w Pruszkowie, z wyłączeniem decyzji należących do kompetencji Prezesa Sądu Okręgowego 
w Warszawie,

k) nadzór nad pracą Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie;

l) kontrola nad Samodzielną Sekcją ds Ochrony Informacji Niejawnych w Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie,

m) czynności wynikające z pełnienia funkcji Administratora Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie,

n) podejmowanie czynności organizacyjnych w zakresie uruchomienia stałego dyżuru w Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie po otrzymaniu polecenia od Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Zadania Wiceprezesa Sądu:

a) nadzór nad pionem karnym i wykroczeniowym oraz pionem rodzinnym w Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie, a w szczególności wykonywanie czynności takich jak:

•nadzór nad pracą kuratorów zawodowych i społecznych,
•organizowanie narad z przewodniczącymi wydziałów, celem omówienia zagadnień statystycznych, organizacyjnych oraz przedstawienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości, zagadnień, w których orzecznictwo wydziałów jest niejednolite,
b) czynności określone § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z 2007r. z późn. zm.) 
w zakresie nadzorowanego pionu karnego i wykroczeniowego jak:

•zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej,
•zapewnienie właściwej organizacji pracy,
•analizowanie obciążenia sędziów,
•zapewnienie sprawnego przekazania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
•informowanie sędziów, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom;
•dbałość o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy;
•dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądowych,
•dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań
i innych dokumentów statystycznych;
•organizację szkoleń pracowników sądowych, ławników sądowych i kuratorów;
•rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu oraz przyjmowanie interesantów;
•ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziału Sądu, zapewniającego możliwe równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
•podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu,
c)       czynności określone w § 7 ust. 1 pkt. 1-3, pkt. 5-6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187 poz. 1564 z 2002r. z późn. zm.) w zakresie nadzorowanego pionu karnego i wykroczeniowego jak:

•analiza orzecznictwa pod kątem oceny poziomu jego jednolitości oraz występowanie
o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości w praktyce;
• kontrola przestrzegania zasad przydzielania przez przewodniczących wydziałów spraw poszczególnym sędziom;
•analiza materiałów statystycznych dotyczących pracy, w szczególności stanu zaległości
i sprawności postępowania oraz efektywności pracy sędziów;
•kontrola wykonywania przez przewodniczących wydziałów obowiązków nadzorczych;
•bieżąca lub okresowa kontrola toku postępowania w sprawach indywidualnych,
w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij