W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Ekektroniczna skrzynka podawcza

Wersja strony w formacie XML

Uprzejmie informujemy, iż możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Piasecznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.  UWAGA: nie dotyczy to pism procesowych składanych w postępowaniu cywilnym lub karnym).


Tutaj można przejść do strony Elektronicznej Skrzynki Podawczej.


I

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Piasecznie:

 1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 00.98.1071 z późn. zm.), w tym skarg i wniosków, wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń. 

 

UWAGA: w razie wniesienia pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego będzie ono obarczone brakem formalnym w postaci braku własnoręcznego podpisu, co spowoduje konieczność wezwania autora pisma listem poleconym do własnoręcznego podpisania pisma w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu (albo odrzucenia).

 

Uchwała

Sądu Najwyższego

z dnia 23 maja 2012 r.

 

III CZP 9/12 

 

1. Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 2; obecnie art. 125 § 21 k.p.c.).

2. Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą elektroniczną może być potraktowany jako środek odwoławczy niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu (art. 130 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.); datą wniesienia tego środka do sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 3 k.p.c.).

 

OSNC 2012/11/128, www.sn.pl, Biul.SN 2012/5/9

 

II

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych. Możliwe jest składanie skarg, zażaleń i innych pism poza właściwym postępowaniem sądowym (cywilnym lub karnym). 

III

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Piasecznie niezbędne jest:

 1. dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub posiadanie profilu zaufanego w portalu ePUAP
 2. posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
 3. wypełnienie formularza udostępnionego w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Rejonowego w Piasecznie na platformie ePUAP.

IV

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Piasecznie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym na platformie ePUAP.
 2. Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
 3. Akceptowane formaty załączników to:
 • doc, rtf, txt, odt
 • xls, ods, csv
 • gif, tif, bmp, jpg
 • pdf

V

Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664).


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane