W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

SR w Grodzisku Mazowieckim

Wersja strony w formacie XML
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla miast: Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Leszno i Kampinos.

Przedmiot działalności i kompetencje. 
Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Majątek. 
Informacje o majątku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim udostępnił Andrzej Skinder Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Majątkiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, zaewidencjonowanym w księgach rachunkowych Oddziału Finansowego są wg stanu na 31 grudnia 2008 r. są :

  • "budynki i budowle", których wartość wynosi brutto 570.923,32 zł;
  • "urządzenia techniczne i maszyny", których wartość wynosi brutto 745.398,20 zł.

Tryb działania. 
Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr. 98, poz. 1070 z późn. zm.). Organizacyjne działanie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim opiera się na przepisach : powyższej ustawy, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawieorganizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.


Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności budżetowej i pozabudżetowej
  • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  • Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych . Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o: 
    - zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 ), 
    - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 38, poz. 218 z późn. zm. ).

Archiwa prowadzone są w oparciu o: 
- przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie w sprawie archiwizowania akt sądowych (Dz. U. Nr 46, poz 443), które określają warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 ),

Ponadto obowiązują i stosowane są następujące przepisy kancelaryjno archiwalne – Instrukcja kancelaryjna i jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, które zostały uzgodnione z państwowa służbą archiwalną i wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Nr. 23/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.Plany i sprawozdania z działalności Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej znajdują się poniżej w załącznikach:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane