W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Biuro Obsługi Interesanta, Punkt Informacyjny

Wersja strony w formacie XML

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
dla Wydziału Karnego, Sekcji Wykonawczej, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału Ksiąg Wieczystych
  Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

znajduje się na parterze w budynku przy ul. Bartniaka 21/23

Punkt Informacyjny (PI) I Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

znajduje się na parterze w budynku przy ul. Kościuszki 14

Telefoniczna informacja BOI i PI


(22) 77-09-200
Szanowni Państwo!

W celu sprawnej i profesjonalnej obsługi naszych interesantów oraz w celu starannego wykonywania zadań publicznych przez tut. Sąd i tworzenia warunków stałego rozwoju, zachęcam do wypełnienia niniejszej ankiety.


Państwa oceny, uwagi i wnioski będą uwzględniane na bieżąco przy doskonaleniu pracy świadczonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisk Mazowieckim.


ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

 

Kierownik Biura Obsługi Interesanta Weronika Wiśniewska

Przyjęcia interesantów:


poniedziałek 8:30 - 15:30


wtorek-piątek 8:30 – 15:30


 

Zamawianie akt do wglądu:


poniedziałek – piątek 8:30 – 15.30


 


Zamówienie akt jest możliwe:


- osobiście w BOI, PI


- telefonicznie:

(22) 77-09-200

 Wydział Ksiąg Wieczystych: (022) 77-09-270- za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@grodzisk.sr.gov.pl, pi.wydzial.cywilny@grodzisk.sr.gov.pl


UWAGA!!!

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.


 Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje pisma procesowe, wnioski i wydaje zamówione dokumenty. Do zadań Biura Obsługi Interesanta i Punktu Informacyjnego należy:

a)    udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

b)     wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

c)    wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

d)    kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

e)      udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

f)   udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

g)    udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

h)    informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

i) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.


Zasady udzielania informacji telefonicznych:

Zgodnie z §97 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy sądu udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej, w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, skazano, uniewinniono)

3. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa./uploads/files/migration/grodziskmazowiecki/zdjecia/BOI.jpg

/uploads/files/migration/grodziskmazowiecki/zdjecia/czytelnia 2.jpg


/uploads/files/migration/grodziskmazowiecki/zdjecia/czytelnia.jpg


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane