Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Praktyki absolwenckie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

       Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009r o praktykach absolwenckich (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 1244)  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim organizuje odpłatne praktyki absolwenckie w ramach czynności wykonywanych przez urzędnika dla
5 absolwentów, co najmniej szkoły średniej, które odbywać się będą na podstawie umowy o praktykę absolwencką zawartą na okres trzech miesięcy.

Początek praktyk zaplanowany jest na  grudzień 2019 roku.

Kandydatem na w/w praktyki może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie minimum średnie i w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończyła 30 roku życia,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 3. legitymuje się niekaralnością za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 4. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
 5. posiada umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na praktyki absolwenckie,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys własnoręcznie napisany,
 4. świadectwo ukończenia szkoły,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie jest uczestnikiem, ani stroną w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim,
 1. podpisaną klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych – oświadczenie dla kandydatów na praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim (treść klauzuli została umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w zakładce – oferty pracy – praktyki absolwenckie).

Program praktyki obejmuje:

zapoznanie się z obowiązkami wykonywanymi przez urzędnika sądowego.


Osoby zainteresowane praktykami powinny złożyć wymagane dokumenty do dnia
27 listopada 2019 roku w Oddziale Administracyjnym Sadu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23, bądź drogą listową

(decyduje data stempla pocztowego). Oferty wraz z w/w dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Praktyki absolwenckie – urzędnik”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia większej liczby zgłoszeń niż 5 oferowanych miejsc , Sąd zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzającej dokonanie wyboru. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych – oświadczenie dla kandydatów na praktyki absolwenckie

  w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w postaci:

 • ·         imienia/imion, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), numeru PESEL(podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1963r Kodeks cywilny, przepisy podatkowe),
 • ·         dane dotyczące niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  (art. 6ust.1 lit.a rodo)

w celu realizacja obowiązków wynikających z umowy.

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne i świadome.

 

…………………………………………………………………………

                               (data i podpis)


Informujemy, że:


 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków wynikających z zawartej umowy.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1963r Kodeks cywilny, przepisy podatkowe.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji.

 1. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych, odpowiedzialne za proces rekrutacji. Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

 1. Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 1. Dane osobowe Pana/Pani nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „rodo”).

 1. Dane osobowe Pana/Pani będą usunięte po upływie 10 lat (przepisy podatkowe).

 1. W celu skorzystania z przysługujących praw, może Pan/Pani skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ul. Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 777 09 260 e-mail: oddzial.administracyjny@grodzisk.sr.gov.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij