Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referendarza sądowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
sygnatura konkursu: Kd-111-10/2018

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko referendarza sądowego w wymiarze pełnego etatu
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
 
Ilość wolnych stanowisk: 1 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2018.769 j.t.).

WYMAGANIA:

Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018.23 j.t) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata;

5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski, lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz numerem telefonu kontaktowego;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;

4) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Kandydaci proszeni są o wypełnienie druku oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną dostępną na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie),

7) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 4 grudnia 2018 roku godz. 10:00
 
w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, sala numer 400, z zastrzeżeniem, że konkurs na powyższe stanowisko może zostać przeprowadzony w innym miejscu.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. 

Termin i miejsce składania zgłoszeń: wymagane dokumenty z oznaczeniem sygnatury konkursu i w zamkniętej kopercie – do dnia 16 listopada 2018 r. – należy składać osobiście 
w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pokój nr 131 
(I piętro) bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego) na adres:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ODDZIAŁ KADR (pok. 131)

ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

Kd-111-10/18

Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu i dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (przy pokoju nr 131) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej sądu -  https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1037/oferty-pracy), nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55 39 137, (22) 55 39 661, (22) 55 39 662.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. etap pierwszy – weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  2. etap drugi – praca konkursowa składająca  się z dwóch części:


1) testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;

2) trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz 
z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij