W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Ochrona danych osobowych

Wersja strony w formacie XML

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie są:

 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
 • Prezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
 • Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
 • Minister Sprawiedliwości

- w zakresie realizowanych zadań.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie jest Ewa Meder.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Administratorem danych i inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, 00-527 Warszawa
 • przez e-mail: iod@warszawa.sr.gov.pl

Pozyskiwanie danych i cel przetwarzania

Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Państwa sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Przekazane dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji ustawowych zadań Sądu, które wynikają z przepisów prawa, zawartej umowy lub Państwa zgody, m.in.

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • wykonywania innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio.
 • wykonywania orzeczeń sądowych,
 • zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji, realizacji praktyk absolwenckich),
 • założenie konta w ramach Portalu Informacyjnego Sądu,
 • realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • postępowania wnioskowego i skargowego,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia (monitoring wizyjny, nagrywanie rozmów telefonicznych)
 • wykonywania innych czynności administracyjnych wynikających ze szczególnych przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym i nie wymaga uzyskania Państwa zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, bądź na postawie zawartych umów.

Czas przetwarzania danych

Państwa  dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach oraz zgodnie z obowiązującą w tut. Sądzie instrukcją kancelaryjną.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach współpracy międzynarodowej, na podstawie przepisów prawa oraz porozumień o współpracy.

Uprawnienie osób, których dane dotyczą przetwarzane dane

Na zasadach określonych w RODO i przepisach szczególnych posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych bądź wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy zasady przetwarzania danych osobowych i stosujemy je na co dzień.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Dodatkowe informacje

 

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym Sądzie, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres: iod@warszawa.sr.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat administratora danych osobowych i przysługujących Państwu praw znajdują się w zamieszczonych poniżej klauzulach informacyjnych.

Klauzula informacyjna dla komorników, asesorów komorniczych (dokument PDF, rozmiar 183 KB)

Klauzula informacyjna dla ławników (dokument PDF, rozmiar 183 KB)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osób biorących udział w postępowaniach sądowych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 266 KB)

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek lub skargę dot. działalności sądu (dokument PDF, rozmiar 272 KB)

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienie publiczne (dokument PDF, rozmiar 342 KB)

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienie publiczne (do 30 000 Euro) (dokument PDF, rozmiar 343 KB)

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej (dokument PDF, rozmiar 272 KB)

Klauzula informacyjna dla osób odbywających studenckie praktyki zawodowe w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 150 KB)

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane