Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Arch

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wyciąg z Zarządzenia nr. 82/2019 dot. alarmu drugiego stopnia alarmowego (BRAVO-CRP).

Zarządzenie Nr71/2019 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dot. wprowadzenia na okres 28 sierpnia - 3 września 2019r. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz ALFA-CRP


Zarządzenie nr 23/2019 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 5 marca 2019r.
______________________________________________________________________

Wyciąg z zarządzenia NR 10/2019 Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 11 lutego 2019r. w związku z wprowadzonym na okres 11-15 lutego 2019r. drugiego stopnia alarmowego (BETA-CRP) ________________________________________________________________________________________

Wyciąg z zarządzenia NR 9/2019 Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 7 lutego 2019r. w związku z wprowadzonym na okres 11-15 lutego 2019r. pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie nr 83/18 z dnia 23 listopada 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie dzień 31 grudnia 2018r. będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY z obowiązkiem odpracowania w dniu 15 grudnia 2018r.
Szczegóły w pliku PDF
__________________________________________________________________________________

Informacja o odwołaniu rozpraw sądowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018r. ustanawiającej dzień 12 listopada dniem wolnym od pracy.
__________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, który odbędzie się w dniach 15 – 19 października 2018r.  __________________________________________________________________________________Uprzejmie informujemy, iż zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie nr 16/18 z dnia 5 marca 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie dni 4 maja, 1 czerwca, 2 listopada i 24 grudnia 2018r. będą DNIAMI WOLNYM OD PRACY z obowiązkiem ich odpracowania.
Szczegóły w pliku PDF

__________________________________________________________________________________

Dzień seniora w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie - 14 listopada 2017r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

nr 80/2017 z dnia 24 października 2017 roku 

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie

dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek)

będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY.


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

nr 44/2017 z dnia 22 maja 2017 roku 

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie

dzień 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY,

natomiast

dzień 5 sierpnia 2017 roku (sobota)

będzie DNIEM PRACY. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

nr 44/2017 z dnia 22 maja 2017 roku 

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie

dzień 2 listopada 2017 roku (czwartek)

będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY.


________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/17 Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w §9 "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych o okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie" - dot. dnia 13 września 2017r.

____________________________________________________________________________________

DZIEŃ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI  23 MAJA 2017R. PLAKAT

____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/16 Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 24 marca 2017r.

 w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w §9 "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych o okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie"

Treść zarządzenia w PDF
______________________________________________________________________________

DZIEŃ EDUKACJI PRAWNEJ 15 MARCA 2017R. PLAKAT

____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/16 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 26.09.2016r.

 w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w §9 "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych o okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie"

Treść zarządzenia w PDF
____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/16 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 01.08.2016 r.

w sprawie ustalenia w dniu 31.10.2016 r. dnia wolnego od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 22.10.2016 r.

Treść zarządzenia w doc
____________________________________________________________________________________

Wyciąg z Zarządzenia Nr 48/2016 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 7 lipca 2016r. dot. pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) - plik PDF

___________________________________________________________________________________

Wyciąg z Zarządzenia Nr 49/2016 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 20 lipca 2016r. dot. pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) oraz drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) - plik PDF

__________________________________________________

Informacja o zmianie terminu przeprowadzenia II etapu konkursu na stanowisko Stażysty tut. Sądu.
____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Oferty pracy - konkursy rozpoczęte znajdują się informacje o konkursie na stanowiska Stażysty i Protokolanta sądowego oraz o konkursie na płatne praktyki absolwenckie.

____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zmianę dostawcy usługi poczty elektronicznej od dnia 26.02.2016r. godz. 14:00 maile Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie nie będą działały do dnia 29.02.2016r. godz. 12:00.


____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/16 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 01.02.2016 r.

w sprawie dni wolnych od pracy.

Treść zarządzenia w doc
____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.12.2015 r.

w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w § 9 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obwiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie”.

Treść zarządzenia w PDF
____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 11.12.2015 r.

w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w § 9 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obwiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie”.

Treść zarządzenia w doc.

____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w § 9 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obwiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie”.

Treść zarządzenia w doc.
____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 21.10.2015r.

w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w § 9 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obwiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie”.

Treść zarządzenia w doc. 
____________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 44/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 09.10.2015r.

w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w § 9 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obwiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie”.

Treść zarządzenia w doc.
____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 15.09.2015r.

w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w § 9 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obwiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie”.

Treść zarządzenia w doc.
____________________________________________________________________________________

Komunikat zespółu Centrum Projektów Informatycznych

 Uprzejmie informujemy, że w środę 12.08.2015 r. o godzinie 20:00 rozpocznie się przerwa w dostępności systemu ePUAP, podczas której będą prowadzone prace mające na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu ePUAP.
W trakcie przełączenia nie będą dostępne żadne usługi ePUAP, w tym także funkcjonalność logowania do systemów zewnętrznych przy użyciu Profilu Zaufanego.
Planowane zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek 17.08.2015 r. Od tego momentu środowisko produkcyjne dostępne będzie wyłącznie w nowej wersji systemu ePUAP.
Ponadto informujemy, że od 1 lipca br. pod adresem http://test.epuap.gov.pl dostępna jest testowa wersja nowego systemu ePUAP, która będzie funkcjonowała również w trakcie wyłączenia wersji produkcyjnej - zachęcamy do zapoznania się z nią.


____________________________________________________________________________________

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 15/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z powodu przypadającego w sobotę drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia 2015r.) - dzień 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

    Ponadto zgodnie z zarządzeniem 15/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dzień 5 czerwca 2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z obowiązkiem odpracowania w dniu 13 czerwca 2015r.

Treść zarządzenia w pliku PDF


Informację zamieszczono w dniu 27 marca 2015r.
______________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 88/14 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dzień 2 stycznia 2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, z uwagi na obniżenie w 2015 roku wymiaru czasu pracy z powodu przypadającego w sobotę Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 2015r.).

Treść zarządzenia w PDF.
______________________________________________________________________________

 „Dni Pomocy Osobom w Kryzysie Okołorozwodowym”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. Dalibora 1 w Warszawie zaprasza na bezpłatne konsultacje i wykłady o tematyce okołorozwodowej. Zapraszamy osoby w kryzysie okołorozwodowym, jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Szczegóły w pliku PDF

Informację udostępnił Daniel Czernikowski
Data udostępnienia 21-05-2015


______________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 23 listopada 2012 roku Prezes, Wiceprezes oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 23 listopada 2012 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka – Skargi i wnioski).

______________________________________________________________________________
II Komunikat w spawie IV K 1598/09

dostępny pod tym linkiem

data publikacji: 2014-12-15


______________________________________________________________________________
Komunikat w sprawie IV K 1598/09

dostępny pod tym linkiem

______________________________________________________________________________
Zarządzenie nr 53/11 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z dnia 15.09.2011

w sprawie kontroli bezpieczeństwa i porzadku na terenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/17 Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w §9 "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych o okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie" - dot. dnia 13 września 2017r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij