W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Konta bankowe

Wersja strony w formacie XML

Ważne!

Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przed Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy,

(np.  koszty sygn. akt IC 100/15, opłata od wniosku sygn. akt IC 100/15, grzywna sygn. akt III K 151/15, itp.),

W przypadku wnoszonych opłat od pozwu/ wniosku/skargi (gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana), obok zapisu „opłata od pozwu/wniosku/skargi” należy koniecznie wskazać imię i nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego (instytucja, podmiot gospodarczy, itp.) lub też imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy,

(np. opłata od pozwu przeciwko Jan Kowalski/firma XXX, opłata od wniosku Janiny Kowalskiej, itp.)

Zamieszczenie w tytule wpłaty wymienionych wyżej elementów pozwoli na jej szybką identyfikację i wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w podejmowaniu przez Sąd czynności, bądź wszczynanie postępowań egzekucyjnych pomimo uiszczenia świadczenia na rzecz sądu przez zobowiązanego.

Wobec powyższego informujemy, że wpłaty dokonane bez wskazania wymienionych wyżej elementów (sygnatura akt, wskazanie pozwanego/wnioskodawcy) mogą zostać zwrócone na rachunek bankowy (lub – w przypadku przekazów pocztowych – na adres)  wpłacającego i uznane będą jako niebyłe ze wszystkimi tego skutkami (np. zwrot pozwu/wniosku, odrzucenie skargi na czynność komornika, skierowanie sprawy do  komornika, orzeczenie kary zastępczej).Wpłat należy dokonywać na konta:

Dla dochodów sądowych (opłaty od pozwów, wpisowego, innych opłat sądowych, kar i grzywien) należy dokonywać na niżej podane konto:
08 1010 1010 0406 6022 3100 0000 (NBP O/O Warszawa),

Dla sum na zlecenie (zaliczek na koszty sądowe - biegli, tłumacze, kuratorzy) oraz dla Rejestru Spadkowego  - konto:
45 1010 1010 0406 6013 9800 0000 (NBP O/O Warszawa),

Konto Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wpłaty kar i grzywien) - konto:
55 1130 1017 0020 1378 6920 0001 (BGK O/Warszawa),

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisów art. 83a Ustawy o finansach publicznych uprzejmie informuję, że sumy depozytowe sądów będą z dniem 1 stycznia 2015 roku podlegały konsolidacji Ministra Finansów. Wykonując przepisy znowelizowanej ustawy, Minister Finansów otworzył w Banku Gospodarstwa Krajowego następujące rachunki depozytowe w PLN, EUR, USD, GBP i CHF dedykowane dla Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie:

1.    dla wpłat w PLN: 68 1130 1017 0021 1002 1790 0004
2.    dla wpłat w USD: 41 1130 1017 0021 1002 1790 0005
3.    dla wpłat w EUR: 25 1130 1017 0021 1002 1790 0002
4.    dla wpłat w CHF: 52 1130 1017 0021 1002 1790 0001
5.    dla wpłat w GBP: 95 1130 1017 0021 1002 1790 0003


Wobec powyższego, wszelkie depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, wadia, od dnia 1 stycznia 2015 roku mają być bezwzględnie wpłacane na wymienione rachunki bankowe prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dodatkowo uprzejmie informuję, że wobec przedmiotowej zmiany przepisów, wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone dla Sądu - wpłaty i wypłaty za pośrednictwem kasy nie będą realizowane.


_________________________________________________________

Kod: BIC/SWIFT

Depozyt: GOSKPLPW

Dochody / Sumy na zlecenie: NBPLPLPW


IBAN - tworzy sie przy dodaniu przed numer rachunku bankowego kodu Polski: "PL"

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane