Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Protokolanta sądowego - stażysty

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie
o naborze na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
Kd-111-11/2018


Wolne stanowiska:
Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)

WYMAGANIA:

-  wykształcenie min. średnie,
-  umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
-  samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
-  umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
- umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.

OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI:

Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, czynności biurowe w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

-    własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
-    CV;
-    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
-    własnoręcznie podpisane oświadczenia:

•  o niekaralności*;
• że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe*;
•  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*;
•  o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie)*.

* Wzory oświadczeń oraz treść klauzuli informacyjnej dostępne na stronie internetowej Sądu pod adresem https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1527/3072/wymagane-dokumenty lub w zakładce „Oferty pracy” – „Dokumenty do pobrania”.

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie do dnia 6 listopada 2018 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, pok. 131, bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego). Informacje w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55 39 137, (22) 55 39 661 oraz (22) 55 39 662.

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:
-   I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
-    II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
-    III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij