W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Ogłoszenie na płatne praktyki absolwenckie

Wersja strony w formacie XML
OGŁOSZENIE
Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ogłasza
nabór na odpłatne praktyki absolwenckie do Oddziałów Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.
Kd-1127-1/18

Podstawa prawna postępowania: art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U.2009.127.1052) oraz art. 23.1. pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922.j.t.).


Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82,
00-517 Warszawa.


Zakres zadań wykonywanych w ramach programu praktyk absolwenckich:

Program praktyk absolwenckich obejmuje zapoznanie się z obowiązkami urzędnika sądowego, w tym w szczególności z:

 • bieżącą obsługę korespondencji wewnętrznej,
 • sprawdzaniem pod względem formalno-rachunkowym dokumentów,
 • przygotowywaniem i wprowadzaniem danych do systemów,
 • sporządzaniem i redagowaniem pism, zestawień i sprawozdań,
 • archiwizacją dokumentów, w tym archiwizacją elektroniczną,
 • obsługą urządzeń biurowych.

Zasady naboru na praktyki absolwenckie:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Wymagania dla kandydatów:

 • ukończenie co najmniej liceum,
 • nieukończenie do dnia rozpoczęcia praktyki 30 lat,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciw kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na odbycie praktyk.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na praktykę wg wzoru określonego w załączniku do ogłoszenia,
 • świadectwo ukończenia co najmniej liceum lub innych świadectw równorzędnych,
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciw kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – wzór do pobrania na stronie internetowej sądu*
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o odpłatne praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Wzór załącznika nr 1 do ogłoszenia o praktykach absolwenckich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

*wzór Oświadczenia do pobrania na stronie internetowej naszego Sądu w zakładce „Oferty pracy” – „Dokumenty do pobrania”

Termin i miejsce składania zgłoszeń o przystąpieniu do naboru na praktyki absolwenckie:

Zgłoszenia na praktyki przyjmowane są w systemie ciągłym przez cały rok zarówno składane osobiście przez zainteresowanych w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego, jak również przekazywane za pośrednictwem operatorów pocztowych.


Dodatkowe informacje

Przyjęcie na praktyki uzależnione jest od potrzeb i możliwości organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

1)      Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa.

2)      Pracownicy przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie sprawdzają w chwili składania aplikacji ich kompletności.

3)      Zgłoszenia przesyłane drogą teleinformatyczną nie są honorowane.

4)      Nadesłane aplikacje nie są zwracane.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane