Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-15/18.
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 12.06.2018 r. godz. 15:40
Data aktualizacji informacji: n/d
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm. 1220-43/18.
Szczegóły w pliku PDF
Aneks do Zarządzenia nr 40/2018
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu - zamieszczono 20.06.2018r. godz 15:54
Kolejny etap konkursu odbędzie się w sali 101 bud.D.
Wyniki konkursu w pliku PDF - zamieszczono 26.06.2018r. godz 08:25

Data udostępnienia informacji: 22.05.2018 r. godz. 16:36
Data aktualizacji informacji: 28.05.2018r. godz. 15:30
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-12/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu -  zamieszczono 29.05.2018r. godz. 14:55
Rozstrzygnięcie konkursu -  zamieszczono 08.06.2018r. godz. 15:59

Data udostępnienia informacji: 14.05.2018 r. godz. 15:19
Data aktualizacji informacji: n/d
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-10/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu - zamieszczono 12.04.2018r. godz. 13:00
Rozstrzygnięcie konkursu

Data udostępnienia informacji: 20.03.2018 r. godz. 15:15
Data aktualizacji informacji: 20.04.2018r. godz. 14:35
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-8/18.

Wyniki konkursu - opublikowane 28.03.2018r. godz. 15:37
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu -
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 08.03.2018 r. godz. 14:26
Data aktualizacji informacji: 22.03.2018r. godz. 15:38
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie.
Zarządzenie nr 9/2018.

Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 07.03.2018 r. godz. 14:16
Data aktualizacji informacji: n/d
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm 1222-7/18.


Informacja o zakończeniu konkursu
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 07.03.2018 r. godz. 14:13
Data aktualizacji informacji: 22.03.2018r r. godz. 15:42
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: asystenta sędziego.
Konkurs o sygnaturze Adm. 1220-8/18.

Szczegóły w pliku PDF
Z przyczyn technicznych lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie opublikowana na stronie internetowej w dniu 27.02.2018 r.
Aneks numer dwa do zarządzenia

Lista kandydatów do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kolejny etap konkursu odbędzie się w sali 101 bud.D.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Data udostępnienia informacji: 01.02.2018r.
Data aktualizacji informacji: 27.02.2018 r. godz. 14:56
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Urzędnika do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika w II Wydziale Cywilnym.

Szczegóły w pliku PDF
Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika w II Wydziale Cywilnym

Data udostępnienia informacji: 23.01.2018r.
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-3/18.


Szczegóły w pliku PDF
Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu (rozstrzygnięcie)

Data udostępnienia informacji: 23.01.2018 r.
Data aktualizacji informacji: 06.02.2018 r.
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie.

Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 23.11.2017r.
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko stażysty tut. Sądu.

Szczegóły w pliku PDF
Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu
Aneks nr 1
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stażysty

Data udostępnienia informacji: 13.11.2017r.
Data aktualizacji informacji 30.11.2017r.