____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-10/18.

Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 20.03.2018 r. godz. 15:15
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-8/18.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu -

Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 08.03.2018 r. godz. 14:26
Data aktualizacji informacji: 22.03.2018r. godz. 15:38
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie.
Zarządzenie nr 9/2018.

Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 07.03.2018 r. godz. 14:16
Data aktualizacji informacji: n/d
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm 1222-7/18.


Informacja o zakończeniu konkursu
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 07.03.2018 r. godz. 14:13
Data aktualizacji informacji: 22.03.2018r r. godz. 15:42
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: asystenta sędziego.
Konkurs o sygnaturze Adm. 1220-8/18.

Szczegóły w pliku PDF
Z przyczyn technicznych lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie opublikowana na stronie internetowej w dniu 27.02.2018 r.
Aneks numer dwa do zarządzenia

Lista kandydatów do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kolejny etap konkursu odbędzie się w sali 101 bud.D.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Data udostępnienia informacji: 01.02.2018r.
Data aktualizacji informacji: 27.02.2018 r. godz. 14:56
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Urzędnika do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika w II Wydziale Cywilnym.

Szczegóły w pliku PDF
Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika w II Wydziale Cywilnym

Data udostępnienia informacji: 23.01.2018r.
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-3/18.


Szczegóły w pliku PDF
Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu (rozstrzygnięcie)

Data udostępnienia informacji: 23.01.2018 r.
Data aktualizacji informacji: 06.02.2018 r.
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie.

Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 23.11.2017r.
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko stażysty tut. Sądu.

Szczegóły w pliku PDF
Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu
Aneks nr 1
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stażysty

Data udostępnienia informacji: 13.11.2017r.
Data aktualizacji informacji 30.11.2017r.