____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Stażysty.

Szczegóły w pliku PDF.

Data udostępnienia informacji: 15 maja 2017r.
____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora w Oddziale Kadr tut. Sądu.

Szczegóły w pliku PDF.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko Inspektora w Oddziale Kadr tut. Sądu.
Ogłoszenie wyników III etapu konkursu - zamieszczono 21.03.2017r.
Informacja o wynikach konkursu - plik PDF - zamieszczono 28.03.2017r.

Data udostępnienia informacji: 23 lutego 2017r.
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta sędziego tut. Sądu.

Szczegóły w pliku PDF.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego - zamieszczono 30.03.2017r.
Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 21/2017 z dnia 17 lutego 2017r. - zamieszczono 30.03.2017r.

Data udostępnienia informacji: 17 lutego 2017r.