_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora w Oddziale Kadr tut. Sądu.

Szczegóły w pliku PDF.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko Inspektora w Oddziale Kadr tut. Sądu.
Ogłoszenie wyników III etapu konkursu - zamieszczono 21.03.2017r.
Informacja o wynikach konkursu - plik PDF - zamieszczono 28.03.2017r.

Data udostępnienia informacji: 23 lutego 2017r.
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta sędziego tut. Sądu.

Szczegóły w pliku PDF.

Data udostępnienia informacji: 17 lutego 2017r.