WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie.
Szczegóły w pliku PDF
Klauzula dot. praktyk absolwenckich

Data udostępnienia informacji: 30.01.2019 r. godz. 15:28
Data aktualizacji informacji:_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-37-19.
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 26.06.2019 r. godz. 14:43
Data aktualizacji informacji:
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-38-19.
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 26.06.2019 r. godz. 14:43
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-36-19.
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 26.06.2019 r. godz. 14:43
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko księgowy.
Konkurs o sygn. Adm 1222-35-19.
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 13.06.2019 r. godz. 15:02
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolant sądowy.
Konkurs o sygn. Adm 1222-34-19.
Szczegóły w pliku PDF
Informacja o zakończeniu konkursu

Data udostępnienia informacji: 11.06.2019 r. godz. 14:42
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-33-19.
Szczegóły w pliku PDF
Informacja o zakończeniu konkursu

Data udostępnienia informacji: 011.06.2019 r. godz. 14:39
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm 1222-35-19.
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 07.06.2019 r. godz. 14:18
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-31-19.
Szczegóły w pliku PDF
Informacja o zakończeniu konkursu

Data udostępnienia informacji: 05.06.2019 r. godz. 15:04
Data aktualizacji informacji:

_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-28-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych  do II etapu konkursu
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu

Data udostępnienia informacji: 30.05.2019 r. godz. 14:50
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-27-19.
Szczegóły w pliku PDF
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Data udostępnienia informacji: 27.05.2019 r. godz. 14:52
Data aktualizacji informacji: 10.06.2019 r., g. 15:25
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko księgowy.
Konkurs o sygn. Adm 1222-25-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Informacja o zakończeniu konkursu

Data udostępnienia informacji: 23.05.2019 r. godz. 13:41
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolant sądowy.
Konkurs o sygn. Adm 1222-24-19.
Szczegóły w pliku PDF
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Data udostępnienia informacji: 23.05.2019 r. godz. 13:40
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko sekretarz/sekretarka.
Konkurs o sygn. Adm 1222-23-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Wyniki naboru

Data udostępnienia informacji: 23.05.2019 r. godz. 13:38
Data aktualizacji informacji: 12.06.2019 r.
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-21-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do 2 Etapu konkursu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Data udostępnienia informacji: 14.05.2019 r. godz. 15:31
Data aktualizacji informacji: 10.06.2019 r., g. 15:21
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm 1222-30-19.
Szczegóły w pliku PDF
Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 42/2019 z dnia 7.05.2019.
Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 42/2019 z dnia 7.05.2019.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu - konkurs odbędzie się w sali 101
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Data udostępnienia informacji: 07.05.2019 r. godz. 13:52
Data aktualizacji informacji:
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko sekretarza.
Konkurs o sygn. Adm 1222-20-19.
Szczegóły w pliku PDF
Rozstrzygnięcie naboru

Data udostępnienia informacji: 07.05.2019 r. godz. 13:25
Data aktualizacji informacji:
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-19-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu

Data udostępnienia informacji: 07.05.2019 r. godz. 13:25
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm 1222-18-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu

Data udostępnienia informacji: 07.05.2019 r. godz. 13:05
Data aktualizacji informacji:
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko księgowy.
Konkurs o sygn. Adm 1222-16/19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu

Data udostępnienia informacji: 24.04.2019 r. godz. 14:40
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty (pion karny).
Konkurs o sygn. Adm 1222-15-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Informacja o zakończeniu konkursu

Data udostępnienia informacji: 19.04.2019 r. godz. 11:55
Data aktualizacji informacji: 17.05.2019 r. godz. 14:00
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty (pion cywilny).
Konkurs o sygn. Adm 1222-14-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Informacja o zakończeniu konkursu

Data udostępnienia informacji: 19.04.2019 r. godz. 11:55
Data aktualizacji informacji: 17.05.2019 r. godz. 14:00
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty (pion rodzinny).
Konkurs o sygn. Adm 1222-13-19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II Etapu konkursu.
Informacja o zakończeniu konkursu - zamieszczone 7.05.2019r.

Data udostępnienia informacji: 15.04.2019 r. godz. 14:20
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm. 1220-24/19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu - zamieszczone 17.04.2019r. godz. 15:10
Konkurs odbędzie się w sali 101 o godzinie 10:00
Informacja o zakończeniu konkursu - zamieszczone 25.04.2019r.

Data udostępnienia informacji: 27.03.2019 r. godz. 14:27
Data aktualizacji informacji:
______________________________