WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm. 1220-24/19.
Szczegóły w pliku PDF


Data udostępnienia informacji: 27.03.2019 r. godz. 14:27
Data aktualizacji informacji:
______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty (pion cywilny i rodzinny).
Konkurs o sygn. Adm. 1222-10/19.
Szczegóły w pliku PDF
Aneks do ogłoszenia o konkursie

Data udostępnienia informacji: 19.03.2019 r. godz. 13:20
Data aktualizacji informacji:
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty w Oddziale Finansowym.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-9/19.
Szczegóły w pliku PDF

Data udostępnienia informacji: 12.03.2019r. godz. 14:54
Data aktualizacji informacji:
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm. 1220-17/19.
Szczegóły w pliku PDF
Konkurs odbędzie się w sali 101 o godzinie 10:00
Aneks do zarządzenia nr 14/2019
Lista kandydatów do konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Wyniki konkursu

Data udostępnienia informacji: 21.02.2019 r. godz. 15:34
Data aktualizacji informacji: 27.03.2019 r. godz. 14:26
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie.
Szczegóły w pliku PDF


Data udostępnienia informacji: 30.01.2019 r. godz. 15:28
Data aktualizacji informacji:
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko sekretarza.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-5/19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 22.02.2019r. godz. 14:30
Wyniki konkursu - zamieszczone 26.02.2019r. godz. 15:32

Data udostępnienia informacji: 30.01.2019 r. godz. 15:24
Data aktualizacji informacji:
_______________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-3/19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 30.01.2019r. godz. 15:21
Wyniki konkursu - zamieszczone 06.02.2019r godz. 15:29

Data udostępnienia informacji: 17.01.2019 r. godz. 15:30
Data aktualizacji informacji:
_______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-2/19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 30.01.2019r. godz. 15:21
Wyniki konkursu - zamieszczone 06.02.2019r godz. 15:29


Data udostępnienia informacji: 17.01.2019 r. godz. 15:30
Data aktualizacji informacji:
______________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko księgowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-1/19.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 30.01.2019r. godz. 15:21
Wyniki konkursu - zamieszczone 06.02.2019r godz. 15:29

Data udostępnienia informacji: 16.01.2019r. godz. 8:23
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-31/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 04.01.2019r. godz. 14:24
Wyniki konkursu - zamieszczone 14.01.2019r godz. 15:08

Data udostępnienia informacji: 17.12.2018 r. godz. 13:27
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-30/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 21.12.2018r. godz. 13:50
Wyniki konkursu - zamieszczone 4.01.2019r godz. 11:19

Data udostępnienia informacji: 7.12.2018 r. godz. 12:07
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm. 1220-92/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego: zamieszczono 03.01.2019 r. godz. 15:53
Konkurs odbędzie się w sali 101 o godzinie 10:00
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego: zamieszczono 09.01.2019 r. godz. 14:36
Wyniki konkursu - zamieszczono 10.01.2019r. godz. 14:45


Data udostępnienia informacji: 7.12.2018 r. godz. 10:38
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-29/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 21.12.2018r. godz. 13:50
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu: zamieszczono 7.01.2019r. godz. 15:14

Data udostępnienia informacji: 7.12.2018 r. godz. 10:38
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-28/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 10.12.2018r. godz. 13:25
Wyniki konkursu w pliku pdf: zamieszczono 18.12.2018 r. godz. 13:12

Data udostępnienia informacji: 27.11.2018 r. godz. 13:45
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: urzędnika do pełnienia funkcji Kierownika Sekretariatu w V Wydziale Karnym tut. sądu.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-26/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: zamieszczono 6.12.2018 r. godz. 15:27
Wyniki konkursu w pliku pdf: zamieszczono 14.12.2018 r. godz. 15:07

Data udostępnienia informacji: 21.11.2018 r. godz. 12:39
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-85/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego - zamieszczono 15.11.2018 r. godz. 13:41
Konkurs odbędzie się w sali 129 o godzinie 10:00
Wynik konkursu w pliku PDF - zamieszczono 22.11.2018r. godz. 15:09

Data udostępnienia informacji: 23.10.2018 r. godz. 10:35
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-24/18.
Szczegóły w pliku PDF
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu - zamieszczono 16.10.2018 r. godz. 13:55


Data udostępnienia informacji: 27.09.2018 r. godz. 15:30
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-77/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu PDF -zamieszczono 11.10.2018 r. godz. 15:30
Konkurs odbędzie się w sali 101 o godzinie 10:00
Wynik konkursu w pliku PDF - zamieszczono 18.10.2018r. godz. 13:44

Data udostępnienia informacji: 19.09.2018 r. godz. 15:55
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko księgowy.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-19/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu PDF - zamieszczono 31.09.2018r. godz. 13:38
Informacja o zakończeniu konkursu - zamieszczono 7.09.2018r. godz. 15:48

Data udostępnienia informacji: 06.08.2018 r. godz. 13:29
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko stażysty.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-18/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu - zamieszczono 16.08.2018 r. godz. 12:23
Jednocześnie informujemy, że w dniu 23.08.2018 r. odbędzie się 3 etap konkursu.

Wyniki konkursu w pliku PDF - zamieszczono 23.08.2018r. godz. 15:09

Data udostępnienia informacji: 31.07.2018 r. godz. 13:22
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1220-16/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu -
zamieszczono 27.07.2018r. godz. 12:03
Wyniki konkursu w pliku PDF - zamieszczono 3.08.2018r. godz. 13:59

Data udostępnienia informacji: 11.07.2018 r. godz. 12:24
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko księgowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1220-17/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu - zamieszczono 27.07.2018r. godz. 12:15
Informacja o wyniku konkursu - zamieszczono 3.03.2018r. godz. 15:27

Data udostępnienia informacji: 11.07.2018 r. godz. 12:24
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta sędziego.
Konkurs o sygn. Adm. 1220-56/18.
Szczegóły w pliku PDF
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, zamieszczono 20.07.2018r. godz. 9:51
Konkurs odbędzie się w sali 101
Wyniki konkursu w pliku PDF: zamieszczono 26.07.2018r. godz. 14:39


Data udostępnienia informacji: 26.05.2018 r. godz. 15:49
Data aktualizacji informacji:
_____________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko protokolanta sądowego.
Konkurs o sygn. Adm. 1222-15/18.
Szczegóły w pliku PDF
Wyniki konkursu w pliku PDF: zamieszczono 29.06.2018r. godz. 16:00

Data udostępnienia informacji: 12.06.2018 r. godz. 15:40
Data aktualizacji informacji: 29.06.2018r. godz. 16:00
_____________________________________________________________