II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Marszałkowska 82    00-517 Warszawa

wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

adres e-mail: 2zkss@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

fax.: (22) 553 91 78

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek kuratora o udzielenie zezwolenia na SDE

Wniosek skazanego o udzielenie zezwolenia na SDE

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących na SDE

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących na SDE-do wn. kuratora zawodowego

Lp.

Nazwisko i imię

st. służbowy

Dni dyżurów

9.00 - 16.00

Nr. pok

Telefon

1

Wilkowska Joanna

Kurator specjalista - Kierownik ZKSS

wtorek 9 - 13

środa 9 - 16

czwartek 9 - 13

piątek 9 - 16

A 64

55 39 429

2

Nowakowska Joanna

Starszy Kurator zawodowy

poniedziałek

środa

A 68

55 39 183

3

Dreger Angelika

Starszy Kurator

wtorek

czwartek

A 64

55 39 185

4

Kolanowska - Jasny Aleksandra 

Starszy Kurator zawodowy

wtorek

czwartek

A 64

55 39 185

5

Tyburcy Izabela

Starszy Kurator zawodowy

czwartek

piątek

A 67

55 39 177

6

Solipiwko Alicja

Kurator specjalista

poniedziałek

czwartek

A 67

55 39 176

7

Jędrysiak Krzysztof

Kurator specjalista

środa

piątek

A 67

55 39 177

8

Faliszewska Aneta

Kurator zawodowy

wtorek

piątek

A 67

55 39 176

 

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Marszałkowska 82    00-517 Warszawa

Wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

adres e-mail: 3zkss@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

fax.: (22) 55 39 173

Sekretariat: pok. 145 tel./faks (22) 55 39 173

L.p.

Nazwisko i imię

st. służbowy

Dni dyżurów

9.00 - 16.00

Nr pokoju

Telefon

1

Katarzyna Dąbska

Kurator specjalista

Kierownik III ZKSS

poniedziałek

środa   10-14

wtorek

czwartek 9-16

piątek - teren

145A

55 39 179

2

Beata Skoczelas-Kopyra

Kurator zawodowy

wtorek

piątek

148

55 39 174

3

Miriam Podgórska

Kurator specjalista

środa

piątek

146

55 39 171

4

Ewa Kaczkan

Kurator specjalista

wtorek

czwartek

147

55 39 172

5

Musiałowski Marek

Kurator specjalista

środa

piątek

147

55 39 172

6

Kaja Królikowska

Starszy kurator zawodowy

poniedziałek

czwartek

148

55 39 174

7

Katarzyna Piotrowska

Kurator zawodowy

wtorek

czwartek

146

55 39 171

8

Małgorzata Połać

Kurator specjalista

poniedziałek 11-18

środa 9-16

148

55 39 174