II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Marszałkowska 82    00-517 Warszawa

wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

adres e-mail: 2zkss@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

fax.: (22) 553 91 78

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek kuratora o udzielenie zezwolenia na SDE

Wniosek skazanego o udzielenie zezwolenia na SDE

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących na SDE

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących na SDE-do wn. kuratora zawodowego

Lp.

Nazwisko i imię

st. służbowy

Dni dyżurów

9.00 - 16.00

Nr. pok

Telefon

1

Wilkowska Joanna

kurator specjalista - Kierownik ZKSS

wtorek 9 - 13

środa 9 - 16

czwartek 9 - 13

piątek 9 - 16

A 64

55 39 429

2

Nowakowska Joanna

starszy kurator zawodowy

poniedziałek

środa

A 67

55 39 176

3

Porada-Sulej Maria

kurator specjalista

wtorek

czwartek

A 67

55 39 176

4

Dreger Angelika

starszy kurator

wtorek

czwartek

A 64

55 39 185

5

Aleksandra Kolanowska - Jasny

starszy kurator zawodowy

wtorek

czwartek

A 64

55 39 185

6

     

 

7

Dembińska Ewa

starszy kurator

środa

piątek

A 68

55 39 183

8

Tyburcy Izabela

starszy kurator zawodowy

czwartek

piątek

A 67

55 39 177

9

Niewieczerzał Katarzyna

starszy kurator zawodowy

poniedziałek

środa

A 67

55 39 177

 

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Marszałkowska 82    00-517 Warszawa

wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

adres e-mail: 3zkss@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

fax.: (22) 55 39 173

Sekretariat: pok. 144 tel./faks (22) 55 39 173

L.p.

Nazwisko i imię

st. służbowy

Dni dyżurów

9.00 - 16.00

Nr pok.

Telefon

1

Dąbska Katarzyna

kurator specjalista

Kierownik ZKSS

poniedziałek

środa   9-13

wtorek

czwartek 9-16

149

55 39 179

2

Beata Skoczelas

kurator zawodowy

wtorek

piątek

148

55 39 174

3

Podgórska Miriam

kurator specjalista

poniedziałek

środa

146

55 39 171

4

Ewa Kaczkan

starszy kurator

wtorek

czwartek

147

55 39 172

5

Musiałowski Marek

starszy kurator

środa

piątek

147

55 39 172

6

Królikowska Kaja

kurator zawodowy

poniedziałek

środa

148

55 39 174

7

Katarzyna Piotrowska

kurator zawodowy

wtorek

czwartek

146

55 39 171