[ukryj][start]

Kontakt:

srwarmok@warszawa.so.gov.pl

Wydziały Karne i Cywilne

(22) 654-10-50   fax (22) 635-93-01


Wydziały Ksiąg Wieczystych

(22) 531-42-00   fax (22) 654-10-50 wew 194

[koniec][/ukryj]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
al Solidarności 58,

00 - 240 Warszawa
centrala telefoniczna: (22) 531 42 00

fax: (22) 635 93 01
e-mail srwarmok@warszawa.so.gov.pl

Godziny pracy Sądu

W budynku Sądu przy Al. Solidarności 58 znajdują się poszczególne komórki organizacyjne:

 

Sekretariat Prezesa Sądu

Sekretariat Dyrektora Sądu

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

VII Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

IX Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

X Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

XIII Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

XV Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

 

Oddział Administracyjny

Oddział Gospodarczy

Oddział Finansowy

Oddział Kadr

Oddział Informatyczny

Sala wglądowa ogólna ksiąg wieczystych

Sala wglądowa dla notariuszy

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

ul. Ogrodowa 51 A, 00 - 873 Warszawa

centrala telefoniczna: (22) 501 99 00

fax: (22) 620 34 45

Godziny pracy Sądu

W budynku Sądu przy ul. Ogrodowej 51 A znajdują się poszczególne komórki organizacyjne:

 

Sekretariat Wiceprezesa ds. cywilnych

Sekretariat Wiceprezesa ds. karnych

I Wydział Cywilny - właściwość wydziału

XVI Wydział Cywilny - właściwość wydziału

III Wydział Karny - właściwość wydziału

VIII Wydział Karny - właściwość wydziału

XII Wydział Wykonywania Orzeczeń - właściwość wydziału

XIV Wydział Karny - właściwość wydziału

Biuro Obsługi Interesanta

Czytelnia Akt

Kancelaria Tajna


W budynku Sądu przy ul. Ogrodowej 28/30 znajdują się poszczególne komórki organizacyjne:


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - właściwość wydziału

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

ul. Płocka 9/11B, 01 - 231 Warszawa

Godziny pracy Sądu


W budynku Sądu przy ul. Płockiej 9/11B  znajdują się poszczególne komórki organizacyjne:

II Wydział Cywilny - właściwość wydziału

V Wydział Rodzinny i Nieletnich - właściwość wydziału

Sekcja Nakazowa II Wydział Cywilny - właściwość wydziału

Biuro Podawcze

W budynku Sądu przy ul. Płockiej 5 znajdują się poszczególne komórki organizacyjne:

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - właściwość wydziału