Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów al. ,,Solidarności'' 127, 
tel. 22 440 80 00, 

Biuro Obsługi Interesantów ul. Płocka 9, 
tel. 22 440 50 00, 

Biuro Obsługi Interesantów ul. Czerniakowska 100, 
tel. 22 440 07 27 lub 22 440 07 28, 

Informacje o statusie sprawy można uzyskać dzwoniąc odpowiednio pod numery: 22 440 80 00 (al. "Solidarności"), 22 440 50 00 (ul. Płocka) oraz 22 440 07 27/28 (ul. Czerniakowska)