Zarządzenie nr 133/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2