Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem  Nr 128/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ustalono dodatkowe dni wolne od pracy w roku 2019 dla pracowników Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy:

2 maja

21 czerwca 

16 sierpnia

27 grudnia

z jednoczesnym ich odpracowaniem w soboty:

11 maja

8 czerwca

3 sierpnia

7 grudnia