[tab][tytulTaba]Ochrona danych[/tytulTaba]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym  w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pani Kinga Wójcik –Prządka. Kontakt z inspektorem ochrony danych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl, tel. 22 440 31 50.

[tab][/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula informacyjna dla biegłych wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie[/tytulTaba]


tekst

[/tab]


[tab][tytulTaba]
Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie[/tytulTaba]

tekst

[/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie (we wszystkich lokalizacjach) – informacja[/tytulTaba]

tekst


[/tab]