[tab][/tab][tytulTaba][/tytulTaba]Ochrona danych[tytulTaba][/tytulTaba]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym  w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pani Kinga Wójcik –Prządka. Kontakt z inspektorem ochrony danych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl, tel. 22 440 31 50.
[tab][/tab]

[tab][/tab][tytulTaba][/tytulTaba]

Klauzula informacyjna dla biegłych wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie[tytulTaba][/tytulTaba]

tekst

[tab][/tab][tytulTaba][/tytulTaba]

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie [tytulTaba][/tytulTaba]
[tab][/tab]