Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127,
00-898 Warszawa
pok. 621
I instancja
tel. 22 440 51 74
fax 22 440 51 24
II instancja
tel. 22 440 80 68
fax 22 440 20 54

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email: boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Dorota Trautman

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Anna Michalska - Proć

Kierownik sekretariatu: Joanna Smolińska pok. 621

 

Zakres działania: 

Rozpoznawanie w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Piasecznie, Pruszkowie, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów, dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola, i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz rozpoznawanie w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z całego obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu.