Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127,
00-898 Warszawa
pok. 621
I instancja
tel. 22 440 51 74
fax 22 440 51 24
II instancja
tel. 22 440 80 68
fax 22 440 20 54

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email: boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Dorota Trautman

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Anna Michalska - Proć

Kierownik sekretariatu: Joanna Smolińska pok. 621


Sekcja rodzinna II instancyjna
Kierownik: SSO Anna Michalska - Proć

Zakres działania: 

Rozpoznawanie w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie, spraw rodzinnych i cywilnych o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu.