Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
ul. Kocjana 3   01-473 Warszawa
tel.: (22) 328 60 00 (centrala)
e-mail: boi@srzoliborz.pl
NIP: 522 279 28 72
REGON: 140356636

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie


 
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z  zarządzeniem

Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie

nr 29/2018 z dnia 5 marca 2018 roku 

W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA

dzień 2 listopada 2018 roku (piątek)

dzień 24 grudnia 2018 roku  (poniedziałek)

będą DNIAMI WOLNYMI OD PRACY

natomiast

dzień 17 listopada 2018 roku (sobota)

kasa będzie czynna w godzinach 8:30 - 15:00

dzień 8 grudnia 2018 roku (sobota)

będą DNIAMI PRACY

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie został uruchomiony Automatyczny System udzielania podstawowych informacji o statusie spraw, które są rozpoznawane w Wydziałach tutejszego Sądu, z wyłączeniem spraw z V Wydziału Wykonywania Orzeczeń.

Automatyczny System udzielania informacji działa całodobowo pod numerami telefonów BOI.
Szanowni Państwo

Informujemy, iż Czytelnia Akt  Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza została przeniesiona do budynku C sala 31
 

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane najpóźniej   do dnia 30 czerwca 2018r. 

Godziny urzędowania Sądu                                                                   Konta Bankowe
poniedziałek -piątek   8:00 – 16.00
W poniedziałki wyznaczone komórki pełnią dyżur w godz. 16.00 – 18.00

 Godziny przyjęć interesantów:

Biuro Podawcze (budynek D parter)

poniedziałek: od 8.30 do 18.00
wtorek – piątek: od 8.30 do 15.30

Kasa (budynek D parter)

poniedziałek: od 8.30 do 18.00
wtorek-piątek :od 8.30 do 15.30
przerwa w godzinach: od 12.30 do 12.45

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
( pok. 15 budynek D, parter)

poniedziałek: od 8.30 do 18.00
wtorek – piątek: od 8.30 do 15.30
Telefon: (22)  328 67 42

Biuro Obsługi Interesantów
( budynek C parter)

poniedziałek: od 8.30 do 18.00
(ostatni numerek wydawany jest o godz. 17,45 )
 wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.
(ostatni numerek wydawany jest o godz. 15.25)

telefon: (22) 328 60 30

e-mail: boi@srzoliborz.pl

Czytelnia Akt
(budynek C sala 31)

poniedziałek: od 9:00 do 18.00
( ostatnia osoba przyjmowana jest o godz. 17:30)
wtorek – piątek: od 8.30 do 15.30
(ostatnia osoba przyjmowana jest o godz. 15:15)
przerwa w godzinach od 14.00 - do14.20

telefon: (22) 328 63 01
e-mail: czytelnia@srzoliborz.pl

Biuro Dowodów Rzeczowych


ul. Kocjana 3 budynek nr 8


telefon/faks  (22) 328-63-15