/uploads/files/migration/sow/aktualnosci/logo Sadu Okregowego w Warszawie male.JPG

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

SSO Joanna Bitner

 

 

Wiceprezesi:

Wiceprezes ds. Cywilnych  SSO Małgorzata Szymkiewicz-Trelka
Wiceprezes ds. Karnych  
SSR Dariusz Drajewicz
Wiceprezes ds. Gospodarczych  SSO Dariusz Dąbrowski
Wiceprezes ds. Pracy, Ubezpieczeń Społecznych SSO Agnieszka Grzybczak-Stachyra
Wiceprezes ds. Cywilnych i Rodzinnych  SSO Małgorzata  Elżbieta Sławińska