Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

 

 

OFERTA PRACY

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Konkurs o sygnaturze  K/1222/8/2017 na  wolne stanowiska stażysty w ramach umowy - zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

                 


 1. ilość:   1 etat (umowa - zastępstwo)
 2. wykształcenie: minimum średnie i zdany egzamin maturalny
 3. płeć: kobieta / mężczyzna
 4. stanowisko: stażysta
 5. umowa o pracę


              Kandydat powinien spełniać poniżej podane wymogi :


–      Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

–      Posiadać nieposzlakowaną opinię,

–      Nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

–      Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

–      Posiadać minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

–      Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym

stanowisku,

–      Znać obsługę komputera i posiadać umiejętność biegłego pisania przy pomocy komputera ( preferowana metoda bezwzrokowa)

–      Znać Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316 z późn. zm. ) oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.2015r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2015 poz. 266)

–      Pożądane cechy osobowości: kreatywność, komunikatywność, zdolność

analitycznego myślenia, umiejętność szybkiego pozyskiwania i stosowania nowej wiedzy technicznej, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, pomysłowość i wykazywanie własnej inicjatywy, odporność na stres,


           Główne obowiązki i czynności :


–      Czynności biurowe przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316 z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.2015r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2015 poz. 266).

–      Wykonywanie innych poleceń przełożonych


   Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami wymienionymi poniżej należy składać  w terminie do 14.XII.2017r do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 21/23  tel. 022 77-09-260, pokój 203, II piętro, bądź drogą listową z zaznaczeniem sygnatury konkursu ( decyduje data stempla pocztowego ).


 

 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane .


     Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów konkursu oraz informacja o miejscu i terminie II i III etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim (zakładka – oferty pracy).


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata :

 1. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z podaniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 2. Życiorys napisany własnoręcznie przez kandydata ,
 3. Odpis (kserokopia) świadectwa stwierdzającego posiadanie średniego wykształcenia oraz zdanego egzaminu maturalnego,
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  oraz że  nie jest  prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie  kandydata  o korzystaniu w pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie, że kandydat nie jest uczestnikiem ani stroną w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim,
 7. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1182)
 8. Pożądane złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji.W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać
odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij