Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Strefa mediatorów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Komunikaty dla mediatorów
bezpłatne studia dla mediatorów:
Lublin, Kraków - rekrutacja trwa: http://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze
Łódź - rekrutacja od 10 czerwca: https://tiny.pl/trgk6

na stronie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości dostępne opracowanie na temat mediacji 2006-1018
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/

Planowane konferencje, panele itp.:

  12 czerwca, Warszawa
w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego wręczono po raz kolejny wyróżnienia KNF: "Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji" oraz "Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym"
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66154&p_id=18

  26 czerwca, Warszawa
odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego 18 czerwca nowego składu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy MS (tzw. Rady ADR):): https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wiceminister-lukasz-piebiak-na-inauguracji-nowej-spolecznej-rady-mediacyjnej
skład IV kadencji Rady w zarządzeniu MS: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/poz-140

9-11 lipca, Luksemburg
10th World Mediation Forum
https://fmm2019.openum.ca/en/organisateurs-et-partenaires/comite-organisateur-2/

22-26 lipca, Gdańsk
European Forum for Restorative Justice - Letnia szkoła: "Sprawiedliwość naprawcza przyjazna dziecku"
http://www.euforumrj.org/events/summerschool2019/

7 września, Singapur
rozpocznie się podpisywanie Singapurskiej Konwencji Mediacyjnej (Singapore Convention od Mediation), czyli przyjętej 20 grudnia 2018 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych ugód mediacyjnych w sporach gospodarczych)

6-8 września, Białystok
konferencja CM przy NRA: „Międzynarodowa praktyka mediacji”

11-13 września, Kraków
CM OIRP Kraków: "Kongres Mediacji" (mediacja administracyjna i gospodarcza)

19 września, Rzeszów
panel podkarpackiego CAM:„Mediacje gospodarcze – transakcje i kontrakty. Koszty i korzyści”
http://cam.rzeszow.pl/panele-dyskusyjne/

27 września,Warszawa
konferencja mediacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości (w związku z Tygodniem Mediacji)
(program i szczegóły - w późniejszym terminie)

27 września, Londyn
Konferencja CIArb.: Mediation Symposium 2019 - Mediation in Times of Crises
https://www.ciarb.org/events/mediation-symposium-2019/

wrzesień/październik
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM (w tym 24-25.09 i 1-2.10 dla mediatorów)
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4

3 października, Kraków
CM OIRP Kraków: I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno- Mediacyjny dla Biznesu

17 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji, 14-18 października Tydzień Mediacji - cała Polska
szereg konferencji, spotkań, dyżurów i innych wydarzeń promujących mediację

17 października, Warszawa
konferencja: "Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży - aspekty teoretyczne i praktyczne"
https://www.konferencja.ppbw.pl/

21 października, Płock
Konferencja Sądu Okręgowego w Płocku i PCM O/Warszawa: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://plock.so.gov.pl/download/01042019-1554099934.pdf

25-26 listopada, Warszawa
6. edycja Konferencji Arbitrażowej SIDiR
https://sidir.pl/

LEGISLACJA:

projekt prawa nieletnich
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449

projekt ordynacji podatkowej
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523380

zmiany KPC w Sejmie
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-197-18

zmiany KRiO w Senacie
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html

zmiany Prawa zamówień publicznych
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565439

wniosek SMR o włączenie mediacji rodzinnej do kwalifikacji rynkowych:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/aktualnosci/

Europejskie standardy dla ośrodków mediacyjnych i mediatorów
https://rm.coe.int/0900001680901dc6
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf

aktualności przygotowuje:
Jakub Świtluk
www.mediator.waw.pl
www.oMediacji.pl


kwiecień-czerwiec-wrzesień, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań
bezpłatne studia WS Humanitas, UŁ i UAM dla (wpisanych na listy) mediatorów gospodarczych - rekrutacja w toku lub wkrótce
http://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze
https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-mediatorow-z-zakresu-mediacji-w-sprawach-gospodarczych-z-elementami-wiedzy-pozaprawnej-dla-mediatorow-z-obszaru-odpowiadajacego-obszarowi-wlasciwosci-miejscowej-sadow-apelacyjnych-w-bialymstoku-w-lodzi-i-w-warszawie/studia-podyplomowe-dla-mediatorow-z-zakresu-mediacji-w-sprawach-gospodarczych-z-elementami-wiedzy-pozaprawnej.html
http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/studia-podyplomowe-profesjonalny-mediator-gospodarczy

 

16 kwietnia, Warszawa
Konferencja HR 2019 (m.in. mediacja pracownicza)
https://online.ikongres.pl/conference/konferencja_hr_2019,_prawo,_inspiracje,_narzedzia

18 kwietnia, Warszawa
Salon Mediacji "Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE"
http://mediatorzy.pl/wielokulturowosc/99-mediacje/mediacje-rodzinne/276-salon-mediacji

24 kwietnia, Łódź
III Łódzkie Forum Mediacji
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/iii-lodzkie-forum-mediacji.html

24, 25 i 26 kwietnia, odpowiednio: Warszawa, Rzeszów i Kraków

polsko-rosyjska konferencja: "Mediacje w Polsce. Dialog międzynarodowy."
bliższe informacje wkrótce na: http://www.mediatorzy-polscy.eu"

25 kwietnia, Warszawa
Panel Dyskusyjny CAM Lewiatan: "Etyka w Mediacji"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/panel-dyskusyjny-etyka-w-mediacji

26 kwietnia, Katowice
panel Śląskiego CAM: "Praktyczne aspekty mediacji gospodarczej"
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-dyskusyjny-kwiecien-praktyczne-aspekty-mediacji-gospodarczych/

6-10 maja, Warszawa
bezpłatne szkolenie Nansen Centre for Peace and Dialogue "Wyłącz ego, zrozum drugiego"
https://www.zrozumdrugiego.pl/?fbclid=IwAR1kZG-BGs_ZKQeo1AgZcKYUceMMt4Ng1DQ0rNLK7xMpBOv7SxvGlEVPd4s

9 maja, Gorzów Wielkopolski
panel Lubuskiego CAM: "Mediacje gospodarcze - bariera czy płaszczyzna porozumienia"
http://www.mediacje-cam.pl/mediacje-gospodarcze-bariera-czy-plaszczyzna-porozumienia/

9 maja, Poznań
panel Wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

13 maja, Poznań
VI Poznański Salon Mediacji: „Mediacja w Polsce i na świecie - aktualne
wyzwania:
https://poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489

15 maja, Londyn
2019 European CPR Conference
https://www.cpradr.org/events-classes/upcoming/2019-European-Conference

15 maja, Katowice
Panel Śląskiego CAM: "Mediacje rodzinne w sądownictwie i w praktyce"
https://www.facebook.com/events/802686336776113/

21 maja, Szczecin
panel Zachodniopomorskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w praktyce"
http://zcam.pl/plan-konferencji/

23 maja, Poznań
panel Wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

23 maja, Warszawa
szkolenie CAM: „Konflikty w mediacjach pracowniczych i jak sobie z nimi radzić”
https://online.ikongres.pl/…/szkolenie_centrum_mediacji_-_k…

28 maja, Zielona Góra
panel lubuskiego CAM: „Mediacje jako platforma dialogu dla biznesu”
www.mediacje-cam.pl/mediacje-jako-platforma-dialogu-dla-bi…/

28 maja, Kędzierzyn-Koźle
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – duże możliwości”
http://www.cam.opole.pl/1718-2/

28 maja, Wrocław
bezpłatne szkolenie Dlnśl.Iz.Gosp.: „Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów”
https://evenea.pl/…/budowanie-zespolu-i-sztuka-rozwiazywa…/…

29 maja, Warszawa
konferencja MS: „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”
https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/…/formularz-rej…/

6 czerwca, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: „Mediacje – specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej”
https://evenea.pl/…/mediacje-specyfika-rozstrzygania-spor…/…

11 czerwca, Kluczbork
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – stawiam na mediacje”
http://www.cam.opole.pl/1725-2/

13 czerwca, Radom
panel CAM Lewiatan: „Wspomaganie rozwoju mediacji w sądach i prokuraturach”
https://www.cammediacje.pl/…/panel-dyskusyjny-wspomaganie-r…

13 czerwca, Poznań
szkolenie CAM Lewiatan dla Wielkopolskiego CAM: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

17 czerwca, Katowice
panel śląskiego CAM: „Mediacja gospodarcza – praktyczne problemy”
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-mediacja-gospodarcz…/

23-24 maja, Warszawa,
konferencja: „Dispute Resolution in M&A Transactions”
http://disputeresolutionmaconference.com/
http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/podstrony/konferencja-dispute-resolution-in-m-a-transactions-23-24-maja-2019-r-15489617098477.html

24-25 maja, Ustroń
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych, Śląskie CAM
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/10-maja-termin-zgloszen-na-szkolenie-z-mediacji-gospodarczych/

17 maja, Szczecin
bezpłatne szkolenie zachodniopomorskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_zachodniopomorskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

18 maja, Gorzów Wlkp.
bezpłatne szkolenie lubuskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_lubuskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

23 maja, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: "Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie"
http://www.pcaim.org.pl/aktualnosci/60-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance-mediacje-w-prawie-pracy-i-biznesie.html

24 i 31 maja, Poznań
bezpłatne szkolenie wielkopolskiego CAM
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

  3, 4, 6, 7 czerwca
panele dyskusyjne na temat mediacji gospodarczych, CAM Lublin
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4

4-6 czerwca, Bilbao
Doroczne zgromadzenie ogólne oraz sympozjum European Forum for Restorative Justice
http://www.euforumrj.org/events/agmandsymposium/

7 czerwca, Nowy Tomyśl
konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce: "Budowanie
zaufania do Arbitrażu i ADR"

10-11 czerwca, Trójmiasto
Forum Praktyków Partycypacji
https://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2018/

17-18 czerwca, (Śląsk)
konferencja: Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i
współpracy
http://dydaktyka.polsl.pl/ziie/strategie2019/site/index.html#tematyka

26 czerwca, Lipsk (Niemcy)
konferencja Fomento na temat mediacji w międzynarodowych sprawach
spadkowych
https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/

9-11 lipca, Luksemburg
10th World Mediation Forum
https://fmm2019.openum.ca/en/organisateurs-et-partenaires/comite-organisateur-2/

22-26 lipca, Gdańsk
European Forum for Restorative Justice - Letnia szkoła: "Sprawiedliwość naprawcza przyjazna dziecku"
http://www.euforumrj.org/events/summerschool2019/

wrzesień/październik
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych, CAM Lublin (w tym 24-25.09 i 1-2.10 dla mediatorów)
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4

17 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji, 14-18 października Tydzień Mediacji - cała Polska
szereg konferencji, spotkań, dyżurów i innych wydarzeń promujących mediację

21 października, Płock
Konferencja Sądu Okręgowego w Płocku: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://plock.so.gov.pl/download/01042019-1554099934.pdf

25-26 listopada, Warszawa
6 edycja Konferencji Arbitrażowej SIDiR
https://sidir.pl/

legislacja:


projekt prawa nieletnich (można się spodziewać dużych zmian w kwestii
mediacji)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449

projekt ordynacji podatkowej (zamiar wprowadzenia mediacji trzyma się
dalej)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523380

zmiany KPC w Sejmie
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-197-18

zmiany KRiO w Senacie

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html

wniosek SMR o włączenie mediacji rodzinnej do kwalifikacji rynkowych:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/aktualnosci/


materiały przygotował:
Jakub Świtluk
mediator.waw.pl

Komunikat z dnia 15.09.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji 19.10.2017 r. i Tydzień Mediacji 16-20.10.2017 r.

 W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na 19.10.2017 r. i Tygodnia Mediacji w dniach 16-20.10.2017 r. serdecznie zapraszamy do zapoznania się z planowanymi w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydarzeniami i zachęcamy Państwa do udziału w przedsięwzięciach.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w WarszawieKomunikat z dnia 04.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza Konkurs na prezentację lub film rozpowszechniający wiedzę na temat mediacji oraz promujący mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

W związku z powyższym, w załączeniu przekazujemy Państwu Regulamin Konkursu pt. „Mediacja – sposobem na rozwiązanie sporu” wraz z załącznikiem stanowiącym formularz zgłoszenia do Konkursu. Termin na zgłoszenie prac konkursowych upływa 30 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy Ośrodki Mediacyjne i Mediatorów do udziału w Konkursie.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu, uprzejmie prosimy kierować na adres E-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

Regulamin konkursu - pobierz
Zmiana regulaminu konkursu: pobierz
Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu - pobierz

WYNIKI KONKURSU oraz Filmy laureatów

Komunikat z dnia 10.07.2017 r.


Szanowni Państwo Mediatorzy.

Do 31.08.2017 r. chcielibyśmy ustalić roczny terminarz Salonów Mediacji, które odbywać się będą w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie.

Najbliższy termin Salonu Mediacji planowany jest na wrzesień br.

W związku z tym poszukujemy Partnerów - Organizacji zrzeszających Mediatorów i Ośrodków Mediacyjnych, które podejmą się organizacji poszczególnych Salonów Mediacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

lub

tel. 506 284 624, tel. 22 44 00 802 (Joanna Knop)

Biblioteka mediatoratreść

Salony mediacji

Salon Mediacji
"ILE NEGOCJACJI W MEDIACJI?"
Sąd Okręgowy w Warszawie
ul. Czerniakowska 100, Warszawa sala 475

06.06.2019 r. godz. 10 - 13


Szczegóły: pobierz plik
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Relacją z salonu Mediacji Gospodarczej zorganizowanego w dniu 24 stycznia 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Relacja z salonu Mediacji Gospodarczej zorganizowanego
w dniu 24 stycznia 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Dokumenty do pobraniatreść

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij