Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Ochrona Danych Osobowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  (rodo)

z dnia 27 kwietnia 2016r.


Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (dalej „Sąd”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82.

Z kim mogą się Państwo kontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Sąd?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sąd, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Sąd inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Pani Justyna Kaszyńska – Inspektor Ochrony Danych

kontakt: iod@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.

Od kogo Sąd uzyskuje Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe Sąd uzyskuje bezpośrednio od Państwa, od uprawnionych organów i instytucji (np. Prokuratura, Policja, Straż Miejska), od osób trzecich.

W jakim celu i na jakiej podstawie Sąd przetwarza Państwa dane osobowe?

Sąd jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej bądź wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, dla celów:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • wykonywania innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio.
 • wykonywania orzeczeń sądowych,
 • zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk absolwenckich,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • postępowania wnioskowego i skargowego,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia (monitoring wizyjny).

Ponadto Sąd  jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w celu:

 • rejestracji rozmów telefonicznych (w przypadku kontaktu telefonicznego z Sądem),
 • użytkowania konta w ramach Portalu Informacyjnego Sądu,
 • prowadzenia rekrutacji,
 • naboru na odpłatne praktyki absolwenckie.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać w taki sam sposób, w jaki została udzielona.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji gdy przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym i nie wymaga uzyskania Państwa zgody.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez Sąd Państwa danych osobowych?

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wnioski w zakresie przysługujących Państwu praw należy składać w formie pisemnej do Prezesa tut. sądu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rodo.

Komu Sąd udostępnia Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom fizycznym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

Jaki jest okres przechowywania Państwa danych osobowych?

Okresy przechowywania danych osobowych określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne.

Czy Sąd przekazuje Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach współpracy międzynarodowej, na podstawie przepisów prawa oraz porozumień o współpracy.

Czy Sąd profiluje Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmuje względem Państwa decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Tutejszy sąd nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij