Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kuratorzy KRS

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacja dla kandydatów na kuratorów Krajowego Rejestru Sądowego

Kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 687) wpisuje na listę Prezes Sądu Okręgowego, po spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz. U. z 2014 r. poz. 336).

Kandydat na kuratora powinien:
  • posiadać wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
  • nie być karany za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • nie być wpisany  do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego jako osoba, wobec której orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
  • nie być odwołany prawomocnym postanowieniem sądu z funkcji syndyka lub kuratora z powodu nienależytego pełnienia obowiązków.
 
 
Dokumenty od kandydatów na kuratorów Krajowego Rejestru Sądowego przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie (parter). Informacji w sprawie kandydatów na kuratorów udziela, także Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie.
 
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na kuratora Krajowego Rejestru Sądowego:
1.wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o wpis na listę kandydatów na kuratorów [pobierz]
2.kwestionariusz osobowy [pobierz] zawierający:
2.1  dane osobowe niezbędne do wpisu na listę:
  • adres do korespondencji oraz numer telefonu,
  • numer PESEL,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • wykształcenie z uwzględnieniem ukończonego kierunku studiów, w tym również podyplomowych oraz daty ich ukończenia
2.2  oświadczenie, że kandydat nie był odwołany prawomocnym postanowieniem sądu z funkcji syndyka lub kuratora z powodu nienależytego pełnienia obowiązków,
3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku prawniczym, administracyjnym, bądź ekonomicznym (adwokat, radca prawny, biegły rewident i osoba posiadająca licencję syndyka – obecnie doradcy restrukturyzacyjnego – dodatkowo winni przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonywanie ww. zawodów),
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
5. zaświadczenie z Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, że kandydat nie figuruje w wykazie dłużników niewypłacalnych jako osoba,  wobec której orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu
6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł:
-   w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27,
-  na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.
 
W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności. Ponadto należy przedstawić do wglądu dowód osobisty celem stwierdzenia zgodności danych wskazanych w kwestionariuszu osobowym z dowodem tożsamości.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij