Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Komunikat w sprawie IVK 1598 / 09

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


W dniu 18 grudnia 2014r. o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim przy ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 w Warszawie odbędzie się rozprawa w prowadzonym przed tutejszym Sądem postępowaniu karnym o sygnaturze akt IV K 1598/09, którego przedmiotem jest zarzut popełnienia przestępstwa z art. 230§1 kk przez Pana Wojciecha S. i Pana  Aleksandra L. Podczas rozprawy w dniu 18 grudnia 2014r. planowane jest przesłuchanie w charakterze świadka Pana Bronisława Komorowskiego, pełniącego urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział publiczności w rozprawie ograniczony będzie do liczby 25 osób, w tym 15 dziennikarzy (limit ten obejmuje 6 kart wstępu dla osób obsługujących urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk podczas rozprawy).

Stosownie do przepisu § 67 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie  wydawać będzie karty wstępu w oparciu o pisemne wnioski (spełniające wymogi formalne opisane w art. 119 §1 pkt. 1-4 kpk). Wniosek powinien zawierać:  * oznaczenie organu, do którego jest skierowany, * sprawy, której dotyczy, * oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, * treść wniosku, datę i podpis składającego pismo, a także *  serię i nr dowodu osobistego wnioskodawcy ( w przypadku dziennikarzy także nr legitymacji prasowej). Użyteczne może być także podanie nru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej.

W przypadku odnoszących się do „puli dziennikarskiej” wniosków obejmujących  osoby obsługujące urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, konieczne jest zaznaczenie tej okoliczności w treści wniosku.  

Rozpoznaniu podlegać będą tylko te wnioski, które złożone zostaną do dnia 21 listopada 2014r. (decyduje data wpływu do biura podawczego sądu, mieszczącego się przy ul. Kocjana 3 w Warszawie) i nie będą zawierać żadnych braków formalnych lub których braki zostaną w tym terminie usunięte. Decyzje o przydzieleniu kart wstępu podjęte zostaną do dnia 28 listopada 2014r. W przypadku dużej liczby wniosków zastrzegamy prawo do imiennego powiadomienia do dnia 2 grudnia 2014r. tylko tych osób, których wnioski zostaną uwzględnione. Osoby te zostaną także poinformowane o warunkach wzięcia udziału w rozprawie (np. co do uzasadnionego względami bezpieczeństwa czasu zgłoszenia się do biura przepustek Kancelarii Prezydenta RP).

Jeśli liczba złożonych do 21 listopada 2014r. wniosków o wydanie kart dla dziennikarzy będzie niższa od zarezerwowanej, wolne karty zostaną przyznane wnioskodawcom niebędącym dziennikarzami. 

W odniesieniu do kart wstępu wydawanych dziennikarzom Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie zastrzega sobie prawo do zastosowania innego kryterium przydzielania kart niż kolejność wpływu wniosków.

 

Prosimy o powoływanie w korespondencji nru Adm 4011-389/14


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij